Bionika – Tehnički svet inspirisan prirodom

Hiljadama godina unazad, biološki sistemi predstavljaju inspiraciju stvaraocima i istraživačima. Ipak, brojne biološke odlike, poput strukture praćene funkcijom, prirodnih procesa

Detaljnije