Raznoliki rituali udvaranja ptica

Rituali udvaranja ptica, od jednostavnih melodija koje izvodi pojedinac, do složenijih koreografija u kojima učestvuje veći broj mužjaka, uvek su prizor za posmatranje. Kod mnogih vrsta samo je mužjak onaj koji pleše, peva ili na neki drugi način privlači pažnju ženke, dok ona procenjuje koji je njen favorit za parenje. 

Jedan od najupečatljivijih primera ritualnih udvaranja primećuje se među rajskim pticama Australije i Papue Nove Gvineje. Na veb-stranici Birds-of-Paradise Project možete se upoznati sa mnogim interesantnim vrstama ovih egzotičnih ptica, i sa načinima na koje one koriste svoju obojenost ili morfologiju perja, pesmu ili koreografiju da privuku partnera.

Rituali udvaranja ptica: zašto postoje i kako funkcionišu?

Kod svih ptica rituali udvaranja uključuju dve veoma različite kategorije. Prva podrazumeva oblike ponašanja koji se ritualno ponavljaju među jedinkama koje su u paru. Na primer, albatrosi se mogu pariti tokom čitavog života, tako da jedinke u paru mogu biti odvojene mesecima na moru, ali kada se ponovo susretnu prolaze kroz složene procese prepoznavanja: šepurenja, poklanjanja ili dodirivanja kljunovima. Ovi rituali su bitni za ponovnu potvrdu parne veze. Druga kategorija uključuje one vrste ptica se ne pare na duže staze, već mužjaci imaju interesantne rituale udvaranja kako bi pokušali da pridobiju pažnju što većeg broja ženki.

Tipičan obrazac ponašanja posmatramo kod mnogih migratornih ptica pevačica, kao što je Američki crvendać (Turdus migratorius). Mužjaci prvi stižu na područje gde će se odvijati parenje, a kasnije i odgoj mladih. Oni uspostavljaju, svako svoju teritoriju, terajući kompeticiju na drugi deo staništa, a onda se oglašavaju pesmom. Kasnije na ta područja sleću ženke, koje biraju svoje partnere. Nije tačno utvrđeno koji su atributi kod mužjaka koje ona posmatra, međutim instinktivno ona verovatno bira u odnosu na kvalitet njegove teritorije. Da li je na dobrom mestu u ekosistemu, sa mnogo skloništa i dovoljno izvora hrane za njih i za potomstvo. Rituali mogu postojati i tokom procesa parenja, međutim oni uglavnom nisu izraženi.

Postoji nekoliko osnovnih načina udvaranja kojima se služe mužjaci ptica pri parenju. Većina vrsta će koristiti samo jednu metodu, ali određene mogu imati i više koje koriste u manjem stepenu. Jedan od najčešćih načina jeste kroz pesmu. U zavisnosti od složenosti ili raznolikosti melodija, može se prikazati zrelost i inteligencija, što je veoma poželjno za zdravog partnera. Pevanje takođe može definisati granice teritorije jedinke. Iako je uobičajeno da peva samo jedan rod, uglavnom mužjaci, kod određenih vrsta formiraju se dueti između vrsta koje stupaju u parnu vezu.

Upečatljive boje perja ili njihov izmenjen izgled mogu pokazati koliko je jedinka zdrava i jaka, time oglašavajući njenu podobnost za parenje. Jedna od najpoznatijih ptica kojima je izgled metoda ritualnog udvaranja jeste paun (Pavo sp.). Druge vrste mogu na suptilnije načine privuči partnera, nameštanjem oblika tela, širenjem krila itd. Fizički pokreti u skolopu različitih koreografija uglavnom su karakteristični samo za mužjake, međutim kod nekih vrsta oba partnera komuniciraju kroz ples. Greške u koracima pokazuju neiskustvo, slabost ili oklevanje i često ne osiguravaju uspešno parenje.

Još jedan od uobičajenih oblika udvaranja jeste ponuda hrane. Mužjak može doneti svoj zalogaj ženki, time pokazujući da ne samo da može obezbediti hranu, već i podeliti je sa njom, dok ona inkubira jaja ili neguje mlade. Kod nekih on može ostaviti hranu u blizini ženke, dok kod drugih on stavlja seme ili insekta direktno u njena usta, baš kao što se očekuje da pomogne pri ishrani mladih. Neke vrste čak privlače partnere pokazujući svoje arhitektonske sposobnosti. Gnezdo, kojim su već obezbedili teritoriju, mogu ukrasiti dodavanjem šljunka, mahovine ili cveća, kako bi ga učinili privlačnijim. Ženka tada može ili izabrati koje joj je najpogodnije, ili ipak posle procesa parenja sagraditi sopstveno sa izabranim mužjakom.

Mužjak nudi ženki hranu

Ovi rituali zapravo su oblici komunikacije, koje pticama omogućavaju da oglase svoju spremnost za parenje. Ženka ulaže velike količine energije u proizvodnju i inkubaciju jaja, kao i odgoj mladih. Stoga joj ovaj proces pomaže u odabiru mužjaka sa kojim će najverovatnije roditi zdrave mlade. Između ostalog, ona posmatra njegovo zdravlje, snagu, ili sposobnost da obezbedi potomstvo, na osnovu pesme, izgleda ili koreografije koje variraju između vrsta. Takođe, u odnosu na predele koje naseljava određena vrsta, među drugačijim populacijama mogu se razlikovati rituali udvaranja. Krajnja svrha jeste privući partnera koji će biti najpogodniji za parenje, ali postoji još nekoliko uloga. Drugačiji oblici udvaranja isto tako i smanjuju teritorijalnu agresiju. Zamršeni plesni pokreti tokom određenog rituala, ili šarmantne pesme koje mužjaci pevaju mogu pomoći u raspoznavanju vrsta, i stoga su jedinke sigurne da biraju reproduktivno i genetički kompatabilne parove. 

Šareno perje pauna privlači ženku, ukazuje na njegovo zdravlje i adaptivnu vrednost

Ukoliko Vas zanima da naučite nešto više, pogledajte interaktivan sajt formiran od strane ornitologa u sklopu projekta Cornell Lab, Bird Academy. Cilj je da svima koji su zainteresovani približe interesantne pojave i prilagođenosti ptica u mnogim ekosistemima.

Interesantna udvaranja rajskih ptica

Najekstremniji primeri ovih rituala pronalaze se kod rajskih ptica, kojima je specifično prilagođena morfologija i pesma, ali razvijeni i plesovi kako bi privukli partnera. One imaju veoma izražen seksualni dimorfizam, odnosno postoje velike razlike u izgledu između mužjaka i ženki. Uglavnom su mužjaci jarko obojeni, sa dugim ukrasnim perjem koje koriste pri plesovima udvaranja. 

Visoko iznad prašuma Papua Nove Gvineje, ostrvske zemlje na jugozapadu Tihog okeana, okupljaju se mužjaci rajskih ptica. Izgledaju veličanstveno, i stoga nije tako čudno što su ih ranije civilizacije pogrešno shvatile za mitska bića. Iz krošnji drveća čuje se veliki broj različitih melodija, poziva mužjaka kojima se oni takmiče, pokušavajući da sebi obezbede pažnju ženki. Prvi put se zapadni svet upoznao sa ovim neobičnim pticama u 16. veku, kada je Magelanova posada donela određene vrste u Evropu. Od tada rajske ptice predstavljaju inspiraciju za slikare, poeziju i žensku modu.

Rajske ptice mogu se naći širom Papue Nove Gvineje, okolnih ostrva Indonezije i jednog dela severoistočne Australije. Postoji ukupno 39 vrsta, veoma različitim po izgledu i drugim karakteristikama udvaranja. Pored toga što im jarka obojenost i morfologija perja obezbeđuju  uspešno udvaranje i kasnije parenje, pri preživljavanju nisu toliko praktični. Na primer, Astrapija (Astrapia sp.) poseduje veoma dugačko repno perje koje prelazi jedan metar u dužini. Iako im pomažu u ritualima, takođe ih čine više upečatljivim i podložnijim napadu mnogih predatora. 

U sklopu emisije BBC Planet Earth možete pogledati na linku kako izgledaju neki od neverovatnih rituala udvaranja rajskih ptica!

Izvori: