„Nauka“ je ženskog roda

Ali, da li su se žene izborile za svoje mesto u nauci?

 

Danas se, 11. februara, širom sveta obeležava Međunarodni dan žena i devojaka u nauci. Obeležavanje ovog dana ima za cilj da podstakne više žena i devojaka da se posvete naučnoj karijeri. 

Yes we STEM

Kada je Yes We Can postalo Yes We STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

 

Kako je sve počelo?

Ideja za Međunarodni dan žena i devojaka u nauci potekla je od Komisije Ujedinjenih nacija za status žena. Na 55. zasedanju ove komisije, 14. marta 2011. godine, podnešen je izveštaj o pristupu i učešću žena i devojaka u obrazovanju, nauci i tehnologiji, kao i o promovisanju ravnopravnog položaja zapošljavanju žena i uslovima rada u ovim oblastima. 

Rodna ravnopravnost je jedna od važnijih vrednosti UN i ova organizacija pruža značajnu podršku ženama u nauci.

Decembra 2013. godine, Generalna skupština UN usvojila je odluku o nauci, tehnologiji i inovacijama u kojoj je navedeno da je puna i jednaka dostupnost i učešće u nauci, tehnologiji i inovacijama za žene i devojčice svih uzrasta imperativ za postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i devojaka u ovim oblastima. 

Dve godine kasnije, 22. decembra 2015. godine, na zasedanju Generalne skupštine UN 11. februar je proglašen za Međunarodni dan žena i devojaka u nauci. 

 Ovu ideju podržao je veliki broj organizacija među kojima su UNESCOUN-WomenWHOUNRWAUNICEFUNEFPA,  Every Woman Every Child Initiative i druge.

 

Žene naučnice na čelu borbe protiv COVID-19

Izbijanje pandemije COVID-19 jasno je pokazalo veliku ulogu žena istraživača u različitim fazama borbe protiv COVID-19, od unapređenja znanja o virusu, do razvoja tehnika za testiranje i na kraju do stvaranja vakcine protiv virusa. 

Istovremeno, pandemija COVID-19 je imala i negativan uticaj na naučnice, posebno utičući na one koje su na početku karijere, doprinoseći tako povećanju postojećeg rodnog jaza u nauci. 

Imajući ovo u vidu, a zarad obezbeđivanja podrške ženama i devojkama u nauci, ovogodišnji Međunarodni dan  baviće se temom „Žene naučnice na čelu borbe protiv COVID-19“ i okupiće stručnjake koji se bave ovom temom iz različitih delova sveta.

 

„Svetu je potrebna nauka, a nauci su potrebne žene“

L’Oréal-UNESCO “Za žene u nauci” je svetski poznat program kreiran da promoviše i ohrabri žene koje doprinose naučnom napretku u celom svetu. Cilj međunarodnog programa „Za žene u nauci“ jeste da širom sveta, a tako i u našoj zemlji, podrži izvanredne žene istraživače koje svojom posvećenošću, dostignućima i vizijom doprinose napretku nauke i društva. 

U Srbiji se u okviru ove inicijative već deset godina nagrađuju najbolje mlade naučnice. Nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ predstavljaju vid podrške njihovom daljem profesionalnom usavršavanju i podsticaj da nastave da se bave naukom u Srbiji.

Dobitnice nacionalnih stipendija konkursa „Za žene u nauci” za 2020. godinu su Jelena Vladić, Danica Pavlović i Ana Tomas Petrović. Ove tri mlade naučnice nagrađene su za izuzetan naučno-istraživački rad u oblastima farmaceutskog inženjerstva, biofizike i medicine.

Detaljne informacije o programu i proceduri konkurisanja za stipendije moguće je naći na internet stranici www.zeneunauci.co.rs.

Žene u nauci

 

Upoznajmo pobednice ovogodišnjeg konkursa „Za žene u nauci”

Jelena VladićPreuzeto sa : https://bit.ly/3a9niyB

Jelena Vladić je doktor tehnološkog inženjerstva i naučni saradnik na Katedri za Biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. 

Oblast Jeleninog naučnog istraživanja je farmaceutsko inženjerstvo sa fokusom na istraživanje zelene inovativne tehnologije ekstrakcije i sušenja kao postupka za dobijanje finalnih farmaceutskih proizvoda.Takođe, njen rad istražuje farmakološku i hemijsku karakterizaciju dobijenih proizvoda i mogućnosti njihovog unapređivanja radi dobijanja proizvoda sa poboljšanim zdravstvenim dejstvom.

Danica PavlovićPreuzeto sa :  https://bit.ly/3qdUR8i

Danica Pavlović je doktor biologije i naučni saradnik na Institutu za fiziku, Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je u Laboratoriji za biofotoniku, u okviru Centra za fotoniku Instituta za fiziku u Beogradu. Oblast njebog naučno-istraživačkog rada je biofizika sa posebnim akcentom na biofotoniku, biomedicinu, biomaterijale i biomedikamente sa fokusom na biofotoniku. 

Njena istraživanja su dala veliki doprinos u oblasti biofotonike, gde su otkrivene nove optičke strukture, mehanizmi proizvodnje strukturnih osobenosti i potencijalni načini manipulacije svetlošću, tako i na polju entomologije i ekologije insekata.

Ana Tomas PetrovićPreuzeto sa : https://bit.ly/3tNGPfZ

Ana Tomas Petrović je doktor medicine i asistent na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. 

Njen naučni fokus je usmeren na istraživanja iz oblasti racionalne upotrebe lekova, pre svega antibiotika, sa aspekta propisivača i metoda optimizacije doziranja ovih grupa lekova sa ciljem maksimizacije terapijskog efekta i smanjenja mogućnosti nastanka rezistencije.

Borba sa stereotipima se nastavlja

Prema podacima UNESCO, manje od 30% istraživača čine žene. Ovim je potvrđena činjenica da u svetu ima malo žena u nauci. Uprkos porastu broja obrazovanih žena, one teško otvaraju vrata naučnih ustanova, a još teže stižu do priznanja i vodećih položaja u nauci. Ovi rezultati su posledica viševekovnog ubeđivanja devojčica da nisu dovoljno sposobne za bavljenje naukom i da dečaci imaju predispozicije za građenje karijere u oblasti tehnologije i inženjerstva. 

Žene u nauci

Devojčicama se, mnogo češće nego dečacima, nameće da treba da budu dobre učenice. Iako su u proseku bolji đaci od dečaka, devojčice češće imaju manje vere u svoje sposobnosti i za svoje uspehe kažu imala sam sreće” umesto zaslužila sam to”. Pol svakako ne određuje naučnu radoznalost, inovativnost ili akademske veštine. Ozbiljna naučna istraživanja pokazuju da nema značajne korelacije između pola i verbalnih sposobnosti ili inovativnosti. Naučnici još nisu otkrili gen za matematiku ili fiziku, a potraga za takozvanim statistički značajnim razlikama između polova u sferi nauke samo odslikava rodne predrasude i težnju za očuvanjem osvojenih pozicija. 

Zato na današnji dan pozivamo sve da trajno zanemare stereotipe, podrže ravnopravnost polova i ne dozvole da žene i devojke budu diskriminisane i sprečene da se bave naukom. Podrška ženama u nauci je podrška razvoju društva. Podržimo nauku, podržimo žene! 

Drage koleginice, drugarice, mame, ćerke, bake i sestre srećan vam Međunarodni dan žena i devojaka u nauci!Izvori: