Posmatranje ptica i aplikacija “Ptice na dlanu”

Da li vas interesuje posmatranje ptica? Desi li vam se da ugledate ptičicu koja preleće ispred prozora i zapitate se o kojoj li je vrsti reč, istovremeno se diveći njenoj brzini ili jarkim bojama perja?

Nezavisno od toga da li želite da naučite nešto više o ornitologiji ili biste želeli da se posmatranjem ptica bavite rekreativno, iz ljubavi prema prirodi ili u cilju opuštanja, potrebno je znati par osnovnih pravila pre samog izlaska na teren, koja nam značajno mogu olakšati posao i učiniti užitak još potpunijim.

Prilikom izlaska u prirodu, bilo bi dobro poneti olovku i beležnicu, dvogled i priručnik za prepoznavanje ptica. Značaj beležnice prilikom posmatranja ptica je nekada zanemaren.

Od velike pomoći može biti skiciranje jedinke koju smo ugledali, zapisivanje njenih najupečatljivijih karakteristika i tek onda traženje i eliminacija pomoću ključeva i priručnika za determinaciju. Listanje stranica priručnika ipak predstavlja  vreme koje je moglo biti iskorišćeno za samo posmatranje.

U beležnicu se obično unose: datum i mesto posmatranja, temperatura, padavine, oblačnost na lokalitetu i, naravno, naziv uočene vrste i broj jedinki.

Ptice je najlakše posmatrati onda kada su najaktivnije, u periodu seobe ili gnežđenja, dok je na dnevnoj bazi aktivnost najveća neposredno pre izlaska sunca i par sati nakon zore.

Potrebno je da budemo tihi i strpljivi i da se trudimo da pažljivo osluškujemo i posmatramo. Kako oči imaju šire vidno polje od dvogleda, izuzetno je korisno pretraživanje pogledom. Veoma je bitno da pazimo na dobrobit ptica i da se trudimo da ih ne uznemiravamo u njihovom staništu.

Ptice na dlanu aplikacijaAplikacija – Ptice na dlanu

“Ptice na dlanu”

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije predstavilo je besplatnu, mobilnu aplikaciju “Ptice na dlanu”, koja je dostupna na Google Play Store i App Store. Predstavlja svojevrsnu zbirku koja se sastoji od 250 vrsta ptica zabeleženih u Srbiji. Kako je dostupnost literature i priručnika na ovu temu teže dostupna, što zbog retkih prevedenih izdanja na sprski jezik, viših cena ili neprilagođenosti za početnike, ova aplikacija olakšava ulazak u svet ornitologije i predstavlja  korisno pomoćno sredstvo za zaljubljenike u ptice.

Pronalazak vrste u aplikacijiPočetni ekran za pronalazak ptice

Aplikacija je veoma jednostavna za upotrebu. Kada vidimo pticu na terenu, ukoliko želimo da je determinišemo, potrebno je da primarno obratimo pažnju na: oblik njenog tela, boje perja i kljuna i naravno, stanište na kome smo tu vrstu uočili. Upravo su ovi kriterijumi ponuđeni i u aplikaciji i odabiranjem odgovarajućih kriterijuma, možemo ”profiltrirati” zbirku aplikacije i saznati o kojoj je vrsti reč. Na primer, ovako izgleda jedna pretraga:

Kada determinišemo uočenu vrstu, možemo pustiti audio zapis načina njenog oglašavanja, saznati nešto više o načinu života i ishrane i rasprostranjenju itd. Takođe, u aplikaciji postoji poseban odeljak sa savetima i uputstvima za efikasno i pravilno posmatranje ptica.

Opis vrsteIzgled ekrana kada pronađemo pticu

Uprkos našem planiranju, nekada se može desiti da nemamo sreće i da određena vrsta za kojom tragamo neće biti na mestu na kom smo je očekivali ili da se ptice neće nalaziti na lokalitetu u trenutku kada smo i mi tu. Sa druge strane, ne možemo predvideti ni neobična otkrića koja nas očekuju. Upravo u tome leži lepota posmatranja ptica. One su pune života i iznenađenja, uvek su pokretu. Zato je bitno da budemo strpljivi. Svako čekanje na njih vredno je truda.

Izvori: