Toxoplasma gondii – kontrola uma kao oružje parazita

Toxoplasma gondii je intracelularni paraziti iz carstva Protozoa. Ima sposobnost inficiranja toplokrvnih životinja, mada je njegova bliska povezanost sa mačkama posebno značajna. U crevnom traktu ovih organizama, Toxoplasma ima sposobnost reprodukcije i stvaranja velikog broja oocista, koje potom mogu inficirati brojne druge životinje, uzrokujući toksoplazmozu. U proteklih nekoliko godina, posebno interesovanje nauke privukli su neobični obrasci ponašanja zaraženih organizama. Od miševa, preko mačaka i vukova, sve do ljudi, Toxoplasma izaziva promene koje se često opisuju kao kontrola uma, pri čemu zaraženi organizmi pokazuju obrasce ponašanja koji inače nisu karakteristični za njihovu vrstu.

Oocista T. gondii

Izvor slike:  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toxoplasma_gondii_gamete.png

Životni ciklus parazita

Tokom životnog ciklusa T. gondi ima sposobnost zaražavanja konačnih domaćina mačaka, kao i brojnih prelaznih sporednih domaćina. Suštinska razlika jeste sposobnost produkovanja velikog broja oocista u gastro-intestinalnom traktu mačaka, što omogućava parazitu da stvori milione kopija, koje potom bivaju ekskretovane iz organizma fecesom. Nakon prolaska kroz proces sporulacije, oociste dospevaju u crevni trakt prolaznih domaćina, zaražavajući tkiva miševa, vukova, hijena i brojnih domaćih životinja. Do ljudi dospevaju najčešće vodom za piće i nedovoljno kuvanim mesom.

Životni ciklus Toxoplasma gondii

Izvor slike: https://www.nanolive.ch/wp-content/uploads/Toxoplasma-Diagram_web.png

Toksoplazmoza

Zaražavanje T. gondii uglavnom ne uzrokuje simptome, mada u slučajevima kada je imunski sistem oslabljen javlja se toksoplazmoza praćena groznicom i gubitkom apetita. Nekada, usled infekcije jetre, može se javiti ikterus (žutica), a infekcija očiju i centralnog nervnog sistema može izazvati upalu očiju i oslabljen vid. Ipak, posebnu pažnju nauke privlači neobičan uticaj ovog parazita na promene ustaljenih obrazaca ponašanja domaćina i uticaj na mentalno stanje zaraženih organizama.

Kontrola uma kao vid adaptibilnosti parazita

Svoj neobičan uticaj na ponašanje T. gondii razvila je s ciljem da sebi omogući adaptibilnu prednost. Zaražavanjem miševa, parazit utiče na smanjenje straha od mačaka. Averzija koju inače pokazuju ka mačjem mirisu postaje minimalna, miševi u njihovom prisustvu postaju razdragani i znatiželjni, a anuliranje inače prisutnog straha ovom parazitu omogućava da dospe do crevnog trakta svojih konačnih domaćina (mačaka) znatno brže.

Na sličan način funkcioniše i proces primećen kod hijena i lavova. Hijene inficirane T. gondii kreću se u regionima koji su karakteristični za zajednice lavova čineći sebe lakim” plenom. Tako Toxoplasma dospeva do crevnog trakta lavova. Na ovaj način parazit, kontrolom uma plena, brzo i efikasno dospeva do crevnog trakta domaćina u kome se može aktivno razmnožavati.

Procentualna zaraženost karnivora T. gondii
Izvor slike: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213224418300658

Kontrola uma koja stvara vođe

Pored neobičnog obrasca ponašanja koji toksoplazmi omogućava proširivanje areala u kom ima mogućnost zaražavanja, primećeno je da neretko uzrokuje i ponašanje od kog nema ili još uvek nije utvrđen jasan benefit. Ispitivanje vrste Canis lupus u Jelouston parku, pokazalo je da vukovi zaraženi ovim parazitom imaju čak 50% veću težnju ka napuštanju svog čopora i osamostaljivanju. To neretko uzrokuje formiranje potpuno novog čopora ili potencijalno zbacivanje prethodnog vođe. Bihevioralna istraživanja životinjskih zajednica dala su značajan doprinos shvatanju da infekcije parazitima nemaju samo fiziološki i patološki uticaj na pojedinačne organizme, već pogađaju organizme na nivou populacija i subpopulacija, neretko diktirajući njihove odnose unutar zajednice.

Toxoplasma gondii i ljudi

Bez obzira na strogo kontrolisane i kompleksne obrasce ponašanja kod ljudi, primećen je veliki uticaj T. gondii. Neretko se toksoplazmoza povezuje sa povećanim problemima kontrole besa i agresivnim ponašanjem. U ređim slučajevima može uzrokovati nemar, kao i ponašanje povezano sa preuzimanjem rizika, pa nas upravo ovaj parazit može motivisati na skok iz aviona ili pokretanje sopstvenog biznisa, nakon godina prisutnog straha. Pored promena u ponašanju, zaražene osobe pokazuju povećanu šansu za razvoj mentalnih oboljenja, naročito simptome karakteristične za bolest šizofreniju.

Test invazije fibroblasta sa T. gondii

Izvor slike: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Test_d%27invasion_de_fibroblastes_par_des_parasites_Toxoplasma_gondii.jpg

Izvori :

  • Desmettre, T. (2020). Toxoplasmosis and behavioural changes. Journal Francais d’Ophtalmologie, 43(3), e89-e93.
  • Webster, J. P. (2007). The effect of Toxoplasma gondii on animal behavior: playing cat and mouse. Schizophrenia bulletin, 33(3), 752-756