Embriologija kao opcija za studente biologije

Donošenje važnih odluka u životu studenta ne završava se upisivanjem osnovnih studija. Nakon 4 godine, svaki student ponovo nailazi na ono isto pitanje koje nas prati čitavog života: A, šta sada?. Ovo je jedan od tekstova u kojem ćemo pokušati da pronađemo odgovor na to pitanje! 

Istražujući more opcija koje nakon osnovnih studija pruža Biološki fakultet, pronašli smo i ovu, veoma interesantnu. Nešto više na tu temu reći će nam naša današnja sagovornica, Tamara Živić, klinički embiriolog. U nastavku teksta prenosimo Vam razgovor u celosti.

Možete li nam se za početak predstaviti i reći gde ste završili osnovne studije?

Dobar dan, pre svega želim da Vam se zahvalim na pozivu.  Ja sam Tamara Živić, klinički embriolog. Osnovne akademske studije sam završila na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kako ste se opredelili za embriologiju?

Pre samog upisa na master studije, dvoumila sam se između mikrobiologije i embriologije. Te godine je krenula pandemija korone virusa, pa mogu reći da je bilo veliko interesovanje za mikrobiologiju, a s obzirom na to da nisam želela da budem kao većina, opredelila sam se za embriologiju. Pored toga, podjednako važan razlog je i moja ljubav prema deci. Jedan sam od osnivača humanitarne organizacije Dečiji svet na zadatku”, sa ciljem pomoći deci.

Koje sve opcije imaju studenti po završetku Master studija reproduktivne biologije?

Mogu reći da pored rada u klinikama za vantelesnu oplodnju, studenti mogu biti i deo genetičkih laboratorija u kojima se ispituju genetičke abnormalnosti embriona.

Prikaz embriološke laboratorije

Izvor: https://ivf.org/about-us/labs-and-directors/embryology

Kako biste uporedili studije u Novom Sadu i Beogradu?

Drago mi je da sam završila osnovne studije u Beogradu, jer njih mogu nazvati iskustvom, iskustvom važnim za život. Na taj način studenti ojačaju, jer budu sukobljeni sa dosta teškim, stresnim i izazovnim situacijama. Recimo da studije u Novom Sadu budu kao neki „šlag na torti”; smatram da su profesori dosta fleksibilniji i radije će izaći u susret studentima. Smatram da se znanje podjednako dobro stiče na oba fakulteta.

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Izvor: https://www.prvipotez.com/fakulteti/prirodno-matematicki-fakultet-novi-sad

Kako ste nastavili svoj put na doktorskim studijama? 

Smatram da da bi jedna osoba bila kompletna, odnosno dovoljno kompetentna u svojoj struci, mora da ima znanja i vezana van samog posla koji obavlja. Stoga, upisujem doktorske studije na Medicinskom fakultetu, smer Humana reprodukcija, u želji da steknem i znanja vezana za ginekološku i urološku struku.

Na koji način studenti koji nisu završili osnovne studije na Medicinskom fakultetu ipak mogu da upišu doktorske na istom? 

Studenti koji su završili studije biologije i potom master na istom fakultetu, mogu na smerovima farmakologije, biohemije, humane reprodukcije i fiziologije da nastave svoje usavršavanje na Medicinskom fakultetu.

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Izvor: https://www.mf.uns.ac.rs/galerije.php

Gde mogu da se zaposle studenti koji se opredele za embriologiju?

Kao što sam već napomenula, pored rada u klinikama za vantelesnu oplodnju, studenti mogu biti i deo genetičkih laboratorija u kojima se ispituju genetičke abnormalnosti embriona.

Aparatura za ventelesnu oplodnju

Izvor: https://www.manchesterfertility.com/blog/ivf-process-explained-your-10-step-guide/#

Šta nudi program reproduktivna biologija? 

Program reproduktivne biologije je jedan multidisciplinarni program koji obuhvata stručnjake iz fiziologije, endokrinologije, genetike, embriologije, ginekologije, urologije i prava. Pored redovnih profesora na ovom programu, takođe su zastupljeni i profesori sa univerziteta iz Beograda, Kragujevca, kao i iz Sofije. 

Možete li to malo bliže objasniti? 

Mogu reći da ovaj program daje širu sliku u odnosu na posao jednog embriologa. Ovaj program je dosta zahtevniji od ostalih mastera, traje 1.5 godinu. Tokom tri semestra ima 15 predmeta i master rad. Mislim da je program dobro koncipiran, zato što se stiču neophodna znanja koja dosta pomažu u radu u IVF ili genetičkoj laboratoriji.

Koje se zvanje stiče posle završetka master programa reproduktivne biologije? 

Nakon završetka mastera stiče se zvanje master reproduktivni embriolog – klinički embriolog.

Da li se sa zvanjem master biolog može zaposliti kao embriolog? 

Da, mogu, ali mislim da je lakše studentima koji su završili master reproduktivne biologije. Na ovaj način imaju neophodna teoretska znanja o čitavom postupku, pa je samim tim praktični deo dosta jednostavniji i ima svoj logičan sled koraka.

Možete li nam reći koliko je embriologija važna i šta biste posavetovali kolegama koje možda žele da idu vašim stopama?

Smatram da je embriologija jedna predivna disciplina i da je osećaj koji imate kada znate da ste nekome pomogli da se ostvari u ulozi roditelja zaista predivan. Takođe, želim da kažem budućim kolegama da im stojim na raspolaganju vezano za pitanja za master, kao i za sam posao.