Demografski izveštaj sa Južnog pola — ko naseljava najhladniji kontinent na svetu?

O Antarktiku Antarktik je ogromna, ledom pokrivena kopnena masa okružena morem, koja obuhvata 10% Zemljine površine. To je površina veća

Detaljnije