Pričamo sa Jelenom

Za one koji nisu čuli za pokret Extinction Rebellion (XR) da li možete da objasnite ciljeve ove organizacije?

XR je decentralizovan, međunarodni i politički (ali nestranački) pokret koji koristi nenasilnu, direktnu akciju i građansku neposlušnost da bi nagovorio vlade i političare širom sveta da pravedno deluju u slučaju klimatske i ekološke krize.

Cilj tokom borbe za klimatsku pravdu nam je mobilizacija do 3,5% stanovništva, jer nijedan režim u 20. veku nije uspeo da se suprotstavi ustanku u kome je aktivno učestvovao taj broj ljudi, i zato stremimo mobilizaciji tolikog broja sugrađana i sugrađanki sa planete Zemlje. 

Samim tim, najviši cilj je klimatska pravda i pravda na svim ostalim poljima i za sve. „Zdrav, lep svet, u kojem se podržavaju individualnost i kreativnost i gde ljudi rade zajedno, rešavajući probleme i pronalazeći smisao, hrabrošću, snagom i ljubavlju. Ovo će biti potkrepljeno kulturom čiji su koreni u poštovanju prirode, istinskih sloboda i pravde.” Svet koji je pogodan za život sledećih 7 generacija.

Ipak, shvatamo da se naš posao možda manje odnosi na „spasavanje sveta“, a više na pokušaj da razvijemo svoju otpornost dok se događaju višestruki kolapsi. Fokusirani smo na značajne promene koje bi vodile ka funkcionalnoj demokratiji, održivom društvu i ekonomiji dizajniranoj da maksimizira dobrobit svih ljudi i umanji štetu načinjenu planeti Zemlji i svim njenim stanovnicima.

Da li možete da nam objasnite kako funkcioniše XR globalna i lokalna organizacija? Da li postoje podgrupe i kod nas, ako da koje su?

Ne, kao što smo rekli u uvodu, XR je decentralizovana organizacija, samim tim ne postoje ni podgrupe. Osnova na kojoj stoji ovaj pokret je odnos između njenih učesnika. Radićemo svakog dana na izgradnji poverenja i poštovanja među svima nama. Pretpostavljamo da svi članovi imaju dobru nameru i da će reagovati u slučaju nepoštovanja. Na svima je odgovornost da promene destruktivne navike i oblike ponašanja. To je i ono kako funkcionišemo. 

Svaka osoba ili grupa može se samostalno organizovati oko pitanja koja su za nju najnužnija i preduzeti mere u ime XR-a – sve dok se akcija uklapa u naše principe i vrednosti. Na ovaj način, moć je decentralizovana, što znači da nema potrebe za traženjem dozvole od centralne grupe ili vlasti. Takođe, konsenzusom promovišemo ideje „holokratije“:

– Da se u grupi može dogovoriti da jedna ili dve osobe obave određeni zadatak za grupu. Ti ljudi su tada u potpunosti ovlašćeni da obave zadatak.

– Najbolje je da potraže savet i povratne informacije, ali im nije potrebna ničija dozvola da izvrše zadatak.

– Oni su u potpunosti odgovorni za ishode i trebalo bi da razmišljaju o njima i nauče iz njih promišljanjem i evaluacijom akcije. Ako nešto krene po zlu, trebalo bi da pomognu oko „čišćenja“.

Istovremeno, kao grupa, Extinction Rebellion se samoorganizuje da obezbedi potrebe ljudi koji u njemu učestvuju, radeć́i na pružanju obuke u strateškim akcijama za promene, učeći sebe i jedne druge oko pitanja moći i privilegija, stvarajući bolju pristupačnost, brinući se o našim emocionalnim potrebama u vezi sa zajedničkim radom i praveći vreme za povezivanje i zabavu.

Kako je nastao ogranak XR u Srbiji?

Neplanska seča drveća i gradnja, nepostojanje jasnog plana borbe za zdravu i moguću budućnost na Zemlji i nemarnost zaduženih, moćnika i donosioca odluka, s druge strane apsolutno jasan plan za izgradnju rudnika litijuma u Loznici (Rio Tinto), ekocid na Staroj planini sa mini hidro-elektranama, nepostojanje pijeće vode u Zrenjaninu i okolini godinama sve zarad profita manjine. To su samo neki od ekoloških problema koji se dešavaju u Srbiji. Mi nismo mnogo drugačiji od ljudi širom sveta kojima ovo smeta, a moguća budućnost na ovoj planeti je sigurno ono za šta moramo da se borimo. Samim tim, delom iz buntovništva, delom iz sebičnosti, frustracije, ali i ljubavi prema životu nastao je XR u Srbiji.

Koji je vaš trenutni i dugoročni cilj kao lokalna grupa u Srbiji?

S obzirom da je XR u Srbiji nedavno osnovan, trenutni cilj je upoznavanje ljudi sa ciljevima pokreta i njegovom organizacijom, kao i pridruživanje novih članova/ica. Kada su u pitanju dugoročni ciljevi, to je naravno organizovanje različitih akcija koje bi ukazivale na, u tim trenucima, najkritičnije ekološke probleme u Srbiji ali i podrška najkritičnijim problemima u svetu. Za sve to vreme, zahtevaćemo od odgovornih da govore istinu i objave klimatsku i ekološku krizu i reaguju odmah na zaustavljanju gubitka biodiverziteta i smanjenju emisije gasova staklene bašte.

Koje kampanje ste sproveli do sada i koje planirate da sprovedete u skorije vreme?

Ponavljamo da je XR u Srbiji osnovan nedavno, ali od tada, pridružili smo se borbi za odbranu Bare Reva, stalno nam je aktivna kampanja na društvenim mrežama protiv poslovanja Rio Tinta u Srbiji, kao i ukazivanje na mnoge druge sistemske probleme u zemlji (poput nepostojanja biciklističke infrastrukture, uništavanja parkova zarad gradnje…). U skorije vreme ćemo najverovatnije iskoristiti ovo neponošljivo toplo vreme i organizovati akciju kojom ćemo ukazati na to da ovakva variranja temperature nisu prirodna. Takođe, planiramo da borbu protiv Rio Tinta prebacimo sa mreža u pravu akciju uživo. Kada su u pitanju protesti, to je i dalje rizik koji ne želimo da preuzmemo, s obzirom na to da pandemija korona virusa i dalje traje.

Šta mislite da je trenutno najveći ekološki problem u Srbiji?

Ekološki problemi u Srbiji su brojni, i pre nego što bismo merili čiji je uticaj najnegativniji, voleli bismo da podsetimo da su svi ekološki problemi politički. Kada bi donosioci odluka i moćnici želeli da reše ove probleme, oni bi to mogli: promenom poslovanja, promenom zakona, uvođenjem novih zakona i sl. Zato je neophodno pokazati im da stanovništvo nije pasivno i da nećemo predati svoju životnu sredinu, sredinu u kojoj živimo, lako i bez borbe. Nijedan ekološki problem nije manji od drugog, niti je neki uticajniji; možda odbrana poljanice kod Hale Pionir započne masovni ekološki ustanak, a možda sprečavanje Rio Tinta da otvori rudnik bude presudan za političare da shvate da profita nema na mrtvoj planeti.

Da li planirate da napravite sajt? Kako ljudi mogu da vas prate?

Zvaničan sajt Extinction Rebellion pokreta je https://rebellion.global/, međutim za obaveštenja o lokalnim akcijama možete zapratiti Instagram profil @xr_serbia, tu nas možete i kontaktirati putem direktnih poruka ili imejlom, xr-serbia@protonmail.com.

Koji profil ljudi čini vaš tim? (starost, stručna sprema, zanimanje itd.)

Jedan on principa XR-a je da je svako dobrodošao u organizaciju, bez obzira na svoja pethodna iskustva, obrazovanje ili zanimanje. Cilj nam je da svaki pojedinac bude dobrodošao bez obzira na etničku pripadnost, rasu, klasu, pol, rodni identitet, rodnu prezentaciju, seksualnost, starost, prihod, sposobnost, obrazovanje, izgled, imigracioni status, religiju ili ne-religiju i iskustvo u bavljenju aktivizmom. Za sada, ovo je grupa ljudi od 18 do 34 godina. U našem timu imamo sociološkinju, istoričara, video montažerku, studentkinju farmacije i inženjerku pejzažne arhitekture i zaštite životne sredine. Svi članovi i članice tima unose drugačija znanja i veštine i učestvuju sa tim znanjima koliko i kako žele. 

Kako studenti, ali i drugi ljudi, mogu da vam se priključe? Zašto mislite da je važno da se priključe?

Do sada se pokazalo da mladi svojom energijom i entuzijazmom često predstavljaju nosioce većih promena u društvu, zato su oni i više nego dobrodošli u XR. S druge strane, zbog prirode akcija pokreta, maloletni članovi/ce grupe bi verovatno bili suočeni sa određenim ograničenjima kada je u pitanju samo izvođenje akcija, ali i njihovo učešće podržavamo sve dok se oni osećaju prijatno. Stariji svojim iskustvom mogu značajno da doprinesu kvalitetu naše organizacije, i zato sve koji žele da se priključe pozivamo da nas kontaktiraju na ranije pomenute načine (putem Instagrama @xr_serbia ili imejla xr-serbia@protonmail.com).

Ako bi se pridružili vašem pokretu, šta bi učesnici i učesnice radili? Da li imate određene veštine koje trenutno tražite?

Već smo pomenuli da je XR decentralizovan i da svako može doprineti i organizovati akciju samostalno sve dok se ona uklapa u naše principe i vrednosti. Takođe, svako bi učestvovao onoliko koliko se obavezao da to čini, bez pritiska i primoravanja. U vezi sa tim, najvažnije veštine koje tražimo su veštine jasne komunikacije i promišljanja, koje su neophodne da bi se pokret održao i bio bezbedno i zdravo okruženje za rad.

Da li imate nešto da poručite ljudima koji žele da se bore za dobrobit naše planete?

Niste sami/e i razumemo vas.