Vilinski konjici na IUCN Crvenoj listi ugroženih vrsta

Vilin konjic je opšti naziv za leteće insekte koji pripadaju redu Odonata. Ime su dobili po grčkoj reči odontos” zub, jer su im obe vilice nazubljene. Životni ciklus im je bitno vezan za vodu, jer larve žive u vodi. Međutim, ljudske aktivnosti dovode do masovnog uništavanja ekosistema kopnenih stajaćih voda. Kao posledica toga značajan broj vrsta vilinih konjica je veoma ugrožen, a u poslednje vreme, kod preostalih vrsta se uočava stalni pad brojnosti. 

Austrolestes annulosus

Izvor slike: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Common_blue_damselfly02.jpg 

Životni ciklus  

Životni ciklus ovih insekata je nepotpuna metamorfoza (preobražaj), a sastoji se iz tri stadijuma: jaje, larva (nimfa) i odrasla jedinka.  Nakon izleganja iz jaja, larve brzo napreduju u toku letnjeg godišnjeg doba, prolaze kroz seriju preobražaja i dobijaju konačan izgled. Tokom jeseni sledeće godine ulaze u period obustave rasta dijapauzu da bi se sledeće godine pojavili u kasno proleće ili rano leto kao odrasle jedinke. U prvim stadijumima, larve žive u vodi. Posle dijapauze, larve izlaze iz vode i smeštaju se na biljku gde se presvlače u odrasle jedinke. Nakon presvlačenja odbacuju svoju košuljicu. Mlade odrasle jedinke prolaze kroz period rasta i polnog sazrevanja, pre nego što počnu da se pare. 

Životni ciklus vilinog konjica

Izvor slike: https://adflipped.weebly.com/life-cycle.html

Larva vilinog konjica

Izvor slike: https://www.nparks.gov.sg/nparksbuzz/issue-19-vol-4-2013/conservation/the-secret-life-of-dragonfly-larvae 

 

Uništavanje vodenih ekosistema i ugroženost vilinih konjica 

Vilin konjic je ugrožen zbog široko rasprostranjenog gubitka močvara, bara, reka i ostalih voda u kojima se razmnožava. Otkrivajući globalno iščezavanje ovih insekata, današnja IUCN Crvena lista ugroženih vrsta naglašava hitnu potrebu za zaštitom svetskih močvara i predstavnika flore i faune koji ih naseljavaju. „ Globalno, ovi ekosistemi nestaju tri puta brže od šuma“, rekao je dr Bruno Oberle, generalni direktor IUCN-a (The International Union for Conservation of Nature — Međunarodna unija za zaštitu prirode). „Močvare ljudima mogu izgledati neproduktivno i beznačajno, ali u stvari nam pružaju osnovne usluge. Onе skladište ugljenik, štite nas od poplava, a ujedno predstavljaju staništa za ogroman broj taksona biljnog i životinskog sveta.” Danas se smatra da na planeti postoji oko 6000 vrsta vilinih konjica, raspoređenih u tri podreda. Svetski istraživači procenjuju da je 16% od ukupnog broja vrsta u opasnosti od izumiranja, jer nemaju uslove da sprovedu celokupan životni ciklus. U južnoj i jugoistočnoj Aziji, više od četvrtine svih vrsta je ugroženo, uglavnom zbog privrede, u većinskom slučaju da bi se napravio prostor za gajenje palmi i proizvodnju palminog ulja. Pesticidi, herbicidi, drugi zagađivači i klimatske promene su sve veća pretnja vrstama u svim delovima sveta, a naročito u Evropi. Takođe, nepostojanje zakonske zaštite i nestručno unošenje alohtonih (nezavičajnih, uglavnom egzotičnih) vrsta organizama. 

 

Uništavanje močvarnog zemljišta zbog ljudskih aktivnosti

izvor slike: https://www.aquarium.co.za/blog/entry/11-reasons-why-wetlands-are-vital-for-humans-and-animals

Močvare pokrivaju samo 6% svetske površine, ali skladište ogromne količine gasova staklene bašte i oko 10-20% svetskog ugljenika. Pružaju ogroman značaj, a sa njima i mikroorganizmi, brojni predstavnici flore i faune koji ih naseljavaju. S obzirom da se štetne materije akumuliraju u njihovim telima, jedan od značaja vilinih konjica jeste da su prirodni indikatori slatkovodnih ekosistema. Takođe, kao izraziti predatori, oni učestvuju u regulisanju brojnosti invazivnih insekata (komaraca, obada, mušica itd.). Smatraju se nenadmašivim lovcima u prirodi. Spadaju među najstarije poznate insekte čiji su pronađeni fosilni nalazi stari oko 300 miliona godina. 

Rešenja 

Poremećaj rečnog toka i smanjen nivo vode, isušivanje, krčenje, korišćenje insekticida, herbicida, klimatske promene i zagađenje vode dodatno ugrožavaju sva živa bića koji naseljavaju taj tip ekosistema. Da bi se očuvale vrste vilinih konjica, ključno je da sve države u svetu, njihove vlade, poljoprivreda i industrija uzmu u obzir zaštitu vodenih ekosistema u razvojnim projektima. Neophodno je da se definiše zakon i da se adekvatno kontroliše i primenjuje. 

 

Izvori: