Nekada „otpad”, danas potencijalni lek

Nekodirajuće RNK predstavljaju posebnu klasu RNK molekula, koja ima važnu ulogu u regulaciji ekspresije gena, poznatoj kao RNK interferencija. Ovaj

Detaljnije