Uočljivi predatori

Tigrovi spadaju u najveće mačke sveta i jedni su od najstrašnijih predatora među sisarima. Njihova vatrena boja sa šarama koje im ukrašavaju krzno svima nam je, još od najranijih godina, vrlo poznata. Za tigrove možemo reći da im je zaštitni znak upečatljiva narandžasta boja.

Sumatranski tigar

Izvor: https://fineartamerica.com/featured/1-sumatran-tiger-portrait-bill-dodsworth.html 

Upečatljive boje? Zašto bi priroda odlučila da ih baš ovako oboji? Različite boje i šare krzna imaju mnoge funkcije u životinjskom svetu. Ponekad će one biti vibrantne kako bi privukle partnera prilikom udvaranja ili će služiti kao upozorenje na njihovu toksičnost. Tigrovima, kao predatorima iz zasede, od izuzetnog je značaja da ne budu lako uočljivi. Da li će ostati bez ručka zavisiće od toga koliko ih je brzo plen primetio.  

U očima čoveka

U svakodnevnom životu, na ulicama, naučeni smo da narandžastu boju povezujemo sa znacima upozorenja i da u njenom okruženju obratimo dodatnu pažnju. Zbog toga su zaštitni prsluci i saobraćajni čunjevi ove boje. Dakle, u većini okruženja ova boja će se isticati, zbog čega nam je relativno lako da u zelenilu tropske šume uočimo tigra. 

Pravi majmuni, čovekoliki majmuni i ljudi imaju trihromatsku percepciju boje. Kada svetlost ulazi u naše oko, ona pada na jedan tanki sloj koji nazivamo retina. Retina će obraditi pristiglu svetlost pomoću fotoreceptorskih ćelija štapića i čepića. Dok su štapići zaduženi za razlikovanje svetlog od tamnog, čepići će obrađivati boje. Većina ljudi ima čepiće za tri boje: crvenu, zelenu i plavu. Zbog toga je naše viđenje trihromatsko i zbog toga možemo jasno da razlikujemo zelenu od narandžaste boje.   


Tigar u šumi
Izvor: https://images.pexels.com/photos/162306/tiger-nature-zoo-wild-162306.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1

U očima jelena

Za razliku od ljudi, koji imaju trihromatsko viđenje, većinu sisara kao što su mačke, psi ili konji karakteriše dihromatsko viđenje. Među ovim sisarima nalaze se i jeleni, koji su najčešći plen tigrovima. Misteriozno pitanje, kako to da tigrovi uspevaju da se kamufliraju pomoću narandžaste boje, ovde dobija odgovor. Retina oka jelena ima takođe dva tipa receptorskih ćelija, međutim njihovi čepići mogu percipirati samo zelenu i plavu boju. Kada ljudi dobijaju informacije iz čepića samo za plavu i zelenu boju, oni se smatraju daltonistima, jer ne mogu da razlikuju crvenu od zelene. Isto je i kod jelena. Pošto plen ne razlikuje zelenu od narandžaste boje, tigrovima nije problem da se sakriju među krupnim listovima i dugačkom travom i na taj način obezbede sebi ručak. 

   

Razlike u dihromatskom (a) i trihromatskom (b) viđenju 

Izvor: https://www.iflscience.com/we-now-know-why-tigers-bright-orange-color-is-actually-excellent-camouflage-52627 

Zašto tigrovi nisu zelene boje?

Zašto tigrovi nisu zelene boje kada bi im ona omogućila da se još bolje kamufliraju, čak i od sisara sa trihromatskim viđenjem? Razlog je vrlo jednostavan: nije potrebno jer velika većina plena kao što je već objašnjeno razlikuje samo dve boje. Pritom, zeleni pigmenti su vrlo teški za proizvodnju i mnogo je lakše obojiti krzno braonkastim ili narandžastim nijansama usled specifične strukture biomolekula koji čine ove pigmente. Jedini sisar sa naizgled zelenim krznom jeste lenjivac. Nesvakidašnja boja nastaje kao posledica algi koje rastu na njima, omogućavajući im bolje sakrivanje od predatora. 

Izvori: