Kratak vodič kroz determinaciju pola (i da li Y hromozomu otkucava sat?)

Kod ljudi i većine sisara pol je određen polnim, X i Y hromozomima. Međutim, pored XY sistema živi svet je

Detaljnije