Kratak vodič kroz determinaciju pola (i da li Y hromozomu otkucava sat?)

Kod ljudi i većine sisara pol je određen polnim, X i Y hromozomima. Međutim, pored XY sistema živi svet je

Detaljnije

Može li pravirus zaštititi placentu sisara? 

Naučna saznanja otkrivaju iznenađujući diverzitet u morfologiji i fiziologiji placente sisara kako među različitim vrstama organizama, tako i u pogledu

Detaljnije