Studija koja ruši stereotipe o psima

            

Odan, zaštitnički nastrojen, pun ljubavi i veština kojima izaziva oduševljenje kod vlasnika su samo neke od osobina zbog kojih pas nosi titulu omiljenog kućnog ljubimca. A da su psi više od toga, dokazuje zanimljivo istraživanje o kojem možete pročitati u daljem tekstu.

Slika 1

Izvor slike:.https://www.zoobohous.cz/media/k2/items/cache/e67ec824afbc9f855ad850f1b49c5b05_L.jpg

Projekat “Genijalni pas”

U okviru navedenog projekta napravljeni su prvi koraci koji otključavaju svet kognitivnog učenja pasa i upoređuju ga sa procesom učenja kod ljudi. Ovo istraživanje ruši opštu dogmu o psima, jer se smatra(lo) da je sposobnost učenja reči i jezika unikatna za čoveka. Osnivač ovog istraživanja je Šeni Dror (Shany Dror) koja je sa kolegama na Univerzitetu u Budimpešti (Eötvös Loránd University) testirala šest border kolija u posedstvu različitih vlasnika. Ovu rasu karakteriše adaptivnost na različito ponašanje vlasnika, što je išlo u prilog teoriji da psi mogu učiti reči. 

Kako je tekao projekat?

Istraživači su sproveli nekoliko eksperimenata. U prvom eksperimentu, vlasnicima je postavljen jednostavan zadatak koji je podrazumevao da nauče svoje pse za sedam dana imena 6 novih igračaka. Nakon toga, naučnici su testirali sposobnost border kolija da prepoznaju igračke tako što su zamolili vlasnike da nove igračke koje je trebalo naučiti pomešaju sa igračkama koje su psi koristili svakodnevno i koje su im bile poznate pre sporovođenja ovog eksperimenta. Kako bi rezultati bili što reprezentativniji, istraživači su zatražili od vlasnika da pređu u susednu prostoriju, gde su psi po komandi donosili jednu po jednu novu naučenu igračku. S obzirom da je prvi eksperiment premašio sva očekivanja istraživača, u drugom eksperimentu je udvostručen broj novih igračaka koje je bilo potrebno da border koliji nauče. Svi psi su  uspeli da nauče 11 od 12 novih igračaka za sedam dana. Međutim, Dror se sa svojim saradnicima nije tu zaustavila. 

Pored ovoga, u trećem i četvrtom eksperimentu testirali su koliko dugo border kolijima ostaju memorisani nazivi igračaka koji su naučili tokom prethodna dva eksperimenta. Ispitivanje je izvršeno 30, pa 60 dana nakon prva dva eksperimenta, a skoro svi psi su se uspeli setiti naziva naučenih igračaka.

Slika 2

Izvor slike:.https://i.pinimg.com/originals/23/bb/cb/23bbcb16857fde74efe9a4f4cc01b32f.jpg

Šta su pokazali rezultati eksperimenata? 

Nakon analiza dobijenih rezultata, istraživači su izveli zaključak da su testirani psi brzo naučili nazive 12 igračaka za zadato vreme i da su memorisali ove nazive u vidu dugotrajnog pamćenja. Sve ovo navodi na uspešnost njihovog učenja baziranog na povezivanju predmeta sa rečima. Sposobnost ovakvog učenja odlikuje retke rasa pasa, zbog čega se označavaju genijalnim psima. Pored border kolija, skoro je otkriveno da u ovu grupu spadaju jorkširski terijeri i nemački ovčari. Podaci koji su izvedeni iz sprovedene studije ukazuju da bi psi sa sposobnošću učenja i pamćenja naziva predmeta potencijalno mogli biti moćan model za proučavanje sličnih mehanizama kod vrsta koje nisu bliske našoj vrsti. Slični testovi su i pre sprovođeni na babunima, gde je otkriveno da ovi primati koji su dosta bliži našoj vrsti, mogu napraviti razlike između besmislenih i pravih reči. Ovo ujedno i predstavlja neophodni prekursor složenijoj radnji  –  čitanju. Iako su babuni prepoznavali reči sa visokom preciznošću, naučnici su tvrdili da je to bio rezultat prepoznavanja i povezivanja objekata sa rečima, a ne oblik složenih jezičkih sposobnosti.

Upravo je fokus projekta ‘’Genijalni pas’’ na razrešavanju pojedinačnih elemenata i mehanizama učenja reči kroz prepoznavanje različitih predmeta. Do sada je utvrđeno da genijalni psi brzo uče nove reči na sličan način kao bebe od 18 meseci. 

Međutim, potrebno je sprovesti još eksperimenata kako bi se mogle praviti preciznije komparacije koje će dati potpuniju sliku kognitivnog učenja kod pasa.

Slika 3

Izvor slike:.data:image/jpeg

Slika 4

Izvor slike:.https://svetzivotinja.rs/wp-content/uploads/2021/02/jorksirski-terijer.jpg

                                                                                 

Slika 5

Izvor slike:.https://petmagazine.rs/wp-content/uploads/2020/02/nemacki-ovcar-1.jpg

Da li je i vaš pas genijalan?

Vlasnici treba da obrate pažnju ne samo na verbalnu komunikaciju, nego i na mimiku i govor tela, što unapređuje i čitav proces dresure. Ukoliko vas zanima da li i vaš pas spada u grupu genijalaca, možete sprovesti slične eksperimente i pomno pratiti proces i rezultate, a ako želite da ove izazove učinite interesantnijim, možete se čak priključiti Drorinom projektu (The Genius Dog Challenge).

Izvori: