Revolucija prehrambene industrije — 3D štampači hrane i njihov uticaj na životnu sredinu

Šta je 3D štampana hrana?

3D štampač za hranu je tehnologija koja može odštampati hranu raznih oblika, ukusa i tekstura. Degustatori hrane tvrde da nema velike razlike u ukusu između autentične i 3D štampane hrane, međutim, činjenica da se često u procesu pravljenja koriste insekti i alge može izazvati odbojnost kod ljudi. U nastavku teksta ćemo se upoznati kako rade 3D štampači hrane, zašto postoji potreba za ovakvom tehnologijom i kakve benefite ima na životnu sredinu. 

3D štampači hrane – kako funkcionišu?

3D štampač za hranu je potrebno povezati sa kompjuterom koji ima poseban program za dizajn hrane. Hrana se štampa u nitima koje se naslojavaju jedna na drugu praveći željeni oblik. Program daje mogućnost biranja ukusa, oblika i teksture u skladu sa individualnim željama. Kao sirovina se koriste biljni otpad, ostaci mesnih sirovina, insekti, alge i ostali nusproizvodi prehrambene industrije. 

Šematski prikaz procesa štampanja hrane

Izvor slike:https://www.researchgate.net/publication/349018045/figure/fig1/AS:987369071210497@1612418539496/Schematic-of-the-3D-food-printing-process.png

Zašto postoji potreba za ovakvim vidom tehnologije?

Prehrambena industrija ima značajnog udela u zagađenju i uništavanju životne sredine. Porast svetskog stanovništva, prekomerna potrošnja prirodnih resursa i stalna potreba potrošačkog društva za novim proizvodima čine konvencionalnu prehrambenu industriju neodrživom. Države prvog sveta uživaju u svim benefitima i blagostanju, a zbog velike proizvodnje kako bi se zadovoljile potrebe potrošača imaju industrijske viškove što dalje vodi do stvaranja otpada koji je opterećenje za životnu sredinu. Sa druge strane, zemlje trećeg sveta imaju problem sa neuhranjenim stanovništvom zbog nedostupnosti hrane i siromaštva. Kako bi se ovaj apsurd rešio, naučnici vredno rade na unapređenju tehnologije 3D štampanja hrane koja bi mogla da doprinese rešavanju problema gladi ali i mnogih drugih ekoloških i socioloških izazova o čemu će biti reč dalje u tekstu. 

Uticaj otpadne hrane na klimatske promene

Izvor slike:https://sevengenerationsahead.org/wp-content/uploads/2021/12/food-and-climate-768×430.png

Benefiti 3D štampanja hrane

Borba protiv siromaštva prva pomoć za stanovništvo koje je pogođeno nekom prirodnom ili društvenom katastrofom (zemljotresi, glad, rat). Studije govore da bačena hrana iznosi čak trećinu ukupno proizvedene hrane. Ukoliko bismo tu hranu preusmerili na ljude kojima je potrebna i koji su egzistencionalno ugroženi, a ne stvarali nove deponije, svi bismo bili na dobitku. 

Smanjenje okrutnosti prema životinjama 3D štampani bifteci su pravi hit širom sveta u mikrobiološkim restoranima. Za stvaranje jednog takvog bifteka koriste se viškovi mesa i alternativni proteini poreklom od insekata i algi čime se smanjuje zavisnost od životinjskih proteina. 

Prednosti 3D štampane hrane

Izvor slike:https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2090447923002757-gr2_lrg.jpg

3D štampana hrana može poboljšati na globalnom nivou zdravlje ljudi jedan od ciljeva Ujedinjenih nacija je poboljšanje opšteg zdravlja stanovništva kroz proizvodnju zdrave hrane. Uz pomoć 3D štampača svako bi mogao da prilogodi ishranu u skladu sa nutritivnim i energetskim potrebama. Kod starijih ljudi koji boluju od disfagije, nemogućnosti žvakanja i gutanja čvrste hrane, tekstura pirea koja se dobija ovim načinom prerade bi im pomogla značajno u ishrani. Tu su i programi personalizovane ishrane u skladu sa zdravstvenim stanjem obolele osobe. 

Smanjenje emisija gasova staklene bašte — metan i azot-oksid su gasovi staklene bašte koji se emituju u stočarstvu i doprinose klimatskim promenama. Priprema 3D štampane hrane za razliku od konvencionalne industrije ne stavara gasove staklene bašte čime direktno spračava degradaciju životne sredine. 

Postavlja se pitanje, koliko su ljudi spremni da prihvate ovakvu tehnologiju. Naučnici smatraju da ovakva hrana ljudima može biti kulturološki neprihvatljiva ili estetski neprivlačna. Koncept ove ishrane podseća na stari distopijski film iz osamdesetih pa je i razumljivo da ljudi imaju odbojnost. Da li je ovo naša budućnost ili ćemo naći drugu alternativu, vreme će pokazati.

Izvori: