Mikroorganizam star 24 000 godina

Mikroorganizmi ne prestaju svakodnevno da nas iznenađuju. 

Naime, naučnici su nedavno otkrili mikroorganizam koji je star čak 24 000 godina. Nađen je zaleđen u Sibiru. Kada su naučnici odledili ovaj mikroorganizam, on je počeo da se ponaša sasvim normalno, kao da nikada nije bio zaleđen.

Radi se o mikroorganizmu koji se nalazi u filumu Rotifera.

Šta su rotifere?

To su beskičmenjaci, mikroskopske veličine kod kojih se na prednjem delu tela nalazi cilijarna korona, dok se na zadnjem delu nalazi stopalo, a između ova dva dela tela je trup.

Način života ove grupe organizama je raznovrstan, neki su sesilni, neki se kreću puzanjem ili plivanjem, a mogu se naći i parazitske vrste. 

Opisano je oko 2000 vrsta od kojih najveći broj živi u slatkim i braktičnim vodama (ušća reka u sllane vode), a manji naseljava mora i močvare.

Rotifera koja je pronađena zaleđena u Sibiru

Vrsta koja je pronađena u zaleđena Sibiru jeste vrsta koja se nalazi u rodu Adineta. Način na koji se brane od nepovoljnih uslova, jeste prelazak u fazu kada stopiraju sve metaboličke procese. Ova faza, naziva se anabioza.

Uzorak u kome su našli ovu slatkovodnu vrstu je prikupljen u reci Alazeja u severnom Sibiru. Kada je odrađeno radiokarbonsko datiranje, nalazi su pokazali da se radi o uzorku koji je star 24 000 godina.

Kada su doneti u laboratoriju, primećeno je da su se razmnožavali partenogenetski – bespolno, što predstavlja jedini vid razmnožavanja ovih organizama. Prisustvo ovih organizama u uzorku je utvrđeno upoređivanjem genetskog materijala ovih drevnih rotifera, sa savremenijim rotiferama.

Istraživanje

Međutim, naučnici su želeli da uporede izdržljivost ovih drevnih rotifera sa izdržljivošću savremenih rotifera.

Za ovaj eksperiment, naizmenično su odabrali 144 jedinke oživljene vrste koje su podlegle zaleđivanju na -15°C u periodu od jedne nedelje. Preživele jedinke su upoređivane sa preživelim jedinkama savremenih rotifera koje su bile podvrgnute istom tretmanu.

Iz rezultata zaključeno je da drevne rotifere nisu bile znatno otpornije na smrzavanje od savremenih rotifera. Analize naučnika, kažu da ukoliko se ovi organizmi polako podvrgnu procesu zaleđivanja, ćelije rotifera će preživeti stvaranje kristala leda uz vrlo mala oštećenja. Ono što i dalje nije otkriveno, jeste na koji način mogu toliko da prežive.

Zaključak

Naučnici sa Instituta za Fizičko-hemijske i Biološke probleme u nauci u Rusiji, se trude da identifikuju proces koji je ovim organzmima omogućio da prežive toliko dugo, kroz sprovođenje različitih eksperimenata.

Kako su i sami rekli, ovaj prces bi možda mogao da posluži kao način da se zaštite ćelije mnogo kompleksnijih organizama. 

Izvori: