Genetička osnova himerizma — kada si sam svoj blizanac

Himera je prvobitno definisana kao čudovište koje „bljuje” vatru u grčkoj mitologiji, sa lavljom glavom, kozjim telom i zmijskim repom. Danas se himerizam opisuje kao pojava pri kojoj se jedan organizam sastoji od ćelija poreklom od najmanje dva genetički različita zigota. Ovo stanje je u suprotnosti sa mozaicizmom, u kom dve ili više genetički različitih populacija ćelija u organizmu nastaju usled grešaka u mitozi, a poreklom su od istog zigota.

Himera – Grčka mitologija
Izvor: https://www.worldhistory.org/article/1006/chimera-of-arezzo/

Šta je himerizam?

Pod himerom se podrazumeva organizam čije su ćelije izvedene od dva ili više zigota. Primera radi, primaoci tkiva i organa su veštačke himere. Prva ljudska himera prijavljena je 1953. godine. Prirodne himere nastaju na različite načine. Na primer, fetalne i majčinske ćelije mogu da prođu placentalnu barijeru, pa na taj način i majka i dete postaju mikrohimere. Dva zigota se mogu spojiti tokom rane embrionalne faze razvića i na taj način formirati fuzionu himeru. Međutim, većina himera ostaje neotkrivena, posebno ukoliko su oba zigota istog genetičkog pola. Mnogi slučajevi su otkriveni sasvim slučajno, na primer tokom rutinske kontrole krvne grupe. Čak i polno neskladne himere mogu dati normalan fenotip. Krvne himere nastaju transfuzijom krvi između dizigotnih blizanaca. I dalje su mnoge stvari nerazjašnjene i svakako da je neophodno multidisciplinarno ispitivanje ovog fascinantnog fenomena. 

Ljudske himere opisuju kliničari i citogenetičari već skoro 70 godina. Međutim, poslednje dve decenije sve više pažnje posvećuje se ovim slučajevima, posebno zbog tri interesantna medijska izveštaja.

Prvi je bio slučaj žene Karen, kojoj je nakon DNK testiranja porodice za donora bubrega, rečeno da dva od njena tri sina nisu zapravo njeni.

Druga žena, Lidija, koja je tražila socijalnu pomoć za svoju decu u državi Vašington, optužena je za prevaru, jer je na DNK testovima pokazano da to nisu njena deca.

Treći slučaj je bio muškarac u Kaliforniji koji je pao na testu očinstva, nakon što je otkriveno da dete ima AB krvnu grupu, dok su oba roditelja A.

Ispostavilo se da se u sva tri slučaja radilo o himerama i da je svaka od njih sastavljena od dve osobe istog pola.

Tipovi himera

Postoje tri grupe prirodnih himera:

  1. Mikrohimere nastaju usled fetalno-maternalne veze preko placente
  2. Fuzione himere koje nastaju usled fuzije dva zigota
  3. Dvojne himere, poznate još i kao krvne himere (transfuzione), nastale usled prenosa ćelija između dizigotnih blizanaca preko placenti
Mikrohimere

Već više od 50 godina poznato je da fetalne ćelije prolaze kroz placentalnu barijeru. Fetalne ćelije su prisutne ne samo tokom trudnoće, već mogu opstati do preko 30 godina u majčinom organizmu, stvarajući mikrohimerizam. Prisustvo fetalnih ćelija vezuje se i za pozitivne i za negativne efekte po zdravlje majke. Dovode se u vezu sa autoimunim bolestima i nastankom raka, ali s druge strane, imaju ulogu u saniranju povreda kod majke. Kod mikrohimerizma sekundarna ćelijska populacija čini manje od 5% od ukupnog broja ćelija.

 

Fuzione himere

Prva ljudska fuziona himera opisana je 1962. godine na pravom hermafroditu, sa jednim jajnikom i jednim ovotestisom i sa očima različite boje. Nastaju na tri osnovna načina:

  1. Tetragametske himere nastaju spajanjem dva zigota, kada su dve jajne ćelije oplođene sa dva spermatozoida
  2. Tetragametske himere nastaju fuzijom oplođene jajne ćelije sa oplođenim drugim polarnim telom
  3. Himere koje uključuju partenogenetsku podelu ženskog pronukleusa i oplodnju dve ćerke ćelije sa po dva spermatozoida
Detekcija himerizma

Većina himera ostaje neotkrivena. Ako su oba zigota u himeri istog pola, osoba ima normalan fenotip. Takođe, 46 XX i 46 XY himere mogu dati normalan ženski, odnosno muški, fenotip. Testisi se razvijaju u prisustvu Y hromozoma, a jajnici u odsustvu Y i prisustvu drugog X hromozoma.

Tejlor Mul je „sama sebi blizanac”

Kada je Tejlor Mul rođena, njenoj majci je rečeno da je njena dvobojna koža zapravo beleg. Sada, sa 33 godine, Tejlor, muzičarka i model, jasno zna da je njena dvobojna koža zapravo rezultat himerizma. Naučno govoreći, radi se o tetragametskom himerizmu, s obzirom da je izvedena iz četiri gameta. Takođe, himerizam je kod nje doveo do razvoja autoimunskog stanja, jer njeno telo DNK blizanca prepoznaje kao strano i reaguje na to. Tejlor ima brojne alergije i to na: hranu, lekove, suplemente, nakit i ujede insekata.

Tejlor Mul
Izvor: https://www.livescience.com/61890-what-is-chimerism-fused-twin.html

Koje osobine su mogući znaci himerizma?

Obično ne postoje fizičke manifestacije ovog stanja i većina ostaje nedijagnostikovana tokom života. Neke od nespecifičnih osobina su: neskladne krvne grupe (osoba ima dve krvne grupe), dvobojna koža, heterohromija ili poremećaj seksualnog razvoja. Ove osobine su sugestivne, ali nisu dijagnostičke. Prevalenca urođenog ljudskog himerizma nije poznata, ali sa svakom dizigotnom trudnoćom postoji mogućnost za nastanak himerizma.

Heterohromija je stanje koje karakteriše različita boja očiju
Izvor: https://www.allaboutvision.com/conditions/heterochromia.htm 

 

 

 

Izvori: