Zeleni prečišćivač vazduha

Da li ste znali da je vazduh u zatvorenom prostoru čak do 5 puta zagađeniji od vazduha napolju usled prisustva isparljivih organskih jedinjenja?

Isparljiva organska jedinjenja uključuju neke od izuzetno kancerogenih molekula koji nastaju kao posledica isparavanja hemikalija korišćenih prilikom izrade nameštaja, tekstila, produkata za čišćenje i ličnu higijenu. To su najčešće alifatični zasićeni ugljovodonici, kao što su metan, benzen, toluen, ksilen, zatim alkoholi i to metanol, ali i razna aldehidna i keto jedinjenja kao, na primer, formaldehid, akrolein, aceton i dr.

Neoplants Neo P1 biljka

Izvor: https://nypost.com/2022/11/14/paris-start-up-neoplants-unveils-neo-p1-to-purify-indoor-air/

Kompanija Neoplants, sa sedištem u Parizu, služi se bioinženjeringom i usmerenom evolucijom kako bi stvorila ‚‚biljke sa svrhom”. Prvi proizvod bila je sobna biljka Neo P1 dizajnirana da prikuplja i reciklira isparljiva organska jedinjenja iz vazduha i na taj način prečišćava vazduh unutar prostorije. Neka od štetnih jedinjenja koja ova biljka može da prikupi su formaldehid, benzen, toluen i ksilen.

 

Neoplants kompanija osnovana je 2018. godine od strane Lionela More, direktora, i dr Patrika Torbija, tehničkog direktora, sa ciljem da pronađe proizvod koji bi u skorije vreme imao efekta. Drugi cilj kompanije je korišćenje Neo P1 proizvoda u cilju razvijanja tehnologija uz pomoć kojih bi se rešili problemi od većeg značaja.

Jedan od njih jeste globalno zagrevanje. Kako ne postoje veštački, hemijski ili softverski mehanizmi koji bi ovaj problem rešili, a Neoplants smatra da upravo njihov proizvod predstavlja korak ka rešavanju ovog problema.

Lionel Mora i Patrik Torbi – Osnivači kompanije Neoplants

Izvor: https://partechpartners.com/companies/neoplants/

 

Na koji način Neo P1 funkcioniše?

 

Da bi kreirali Neo P1, naučni tim odabrao je biljku Potos (Epipremnum aureum), tropsku lozu koja se obično uzgaja kao sobna biljka. Kako su naveli, ova modifikovana tropska loza je 30 puta efikasnija u uklanjanju isparljivih organskih supstanci od obične. 

Epipremnum aureum (Zlatni puzavac)

Izvor: https://eureka-farms.com/products/golden-pothos-in-hanging-basket-epipremnum-aureum?variant=42029295370397

Da bi se ovo postiglo, bilo je neophodno sekvencirati genom biljke. Zatim je biljka modifikovana tako da uspešno razgrađuje isparljiva organska jedinjenja. Ovakva modifikacija omogućava biljci da pretvara formaldehid u fruktozu, koju biljke koriste kao primarni izvor hrane, kao i da vrši konverziju benzena, toluena, etil-benzena i ksilena u amino kiseline.

Takođe, bilo je neophodno i uveriti se u to da jedinjenja na kraju ciklusa mogu biti integrisana u endogeni metabolizam biljke (količina potrebne energije koju biljka koristi za normalno funkcionisanje).

Sama po sebi biljka nije dovoljna. Da bi efikasnije vršila konverziju isparljivih jedinjenja neophodan joj je odgovarajući mikrob. Štaviše, smatra se da je mikrobiom koji se dodaje Neo P1 biljci efikasniji u razlaganju isparljivih organskih jedinjenja.

Kompanija prodaje mikrobe u formi prihrane koju je neophodno dodavati biljci na nekoliko meseci kako bi ona bila što efikasnija. Mikrobi su bakterije koje su se prilagodile životu u zagađenim staništima, kao što su Methylobacterium extorquens i Pseudomonas putida.

Neoplants biljke u fazi proizvodnje

Izvor: https://techcrunch.com/2022/10/27/neoplants-bioengineers-houseplants-to-use-them-as-air-purifiers/

 

Kako doći do proizvoda?

Za 179$ kupac dobija biljku zajedno sa samozalivajućim postoljem i prvu dozu ‚‚prihrane”. Neo P1 projekat biće pušten u prodaju do kraja ove godine.

Teško je sa sigurnošću tvrditi da je ova biljka zaista uspešna u otklanjanju isparljivih organskih supstanci u kućnim uslovima jer je koncentraciju ovih molekula teško meriti. Kompanija, međutim, tvrdi da je sprovela rigorozne testove koji će, u papirnoj formi, biti dostupni kupcima.

Neo P1 smatra se, kako kompanija navodi, dobrim prečišćivačem vazduha i odlična je ukrasna biljka. Ukoliko se njena efikasnost u kućnim uslovima zaista dokaže, ovo bi mogao biti projekat koji će nas odvesti do otkrivanja novih tehnologija u borbi sa zagađenjem.

Izvori: