Ricin – moćan biološki otrov

Ricin je moćan biološki otrov koji se dobija ekstrakcijom iz semena ricinusa (Ricinus communis). Ricin je istraživan zbog svoje potencijalne uloge u bioterorizmu, ali i u lečenju kancera. Možemo ga videti u brojnim serijama i filmovima kao popularan izbor otrova. Toksičnost ove biljke je poznata od davnina, a zabeleženo je više od 750 slučajeva trovanja.   

Prikaz strukture ricina

Izvor slike: https://crystallography365.wordpress.com/2014/08/25/possibly-the-deadliest-crystal-structure-known-ricin/  

Koja je hemijska struktura ricina?

Ricin je protein koji spada u lektine, proteine koji se vezuju za ugljene hidrate. On se sastoji od 2 polipeptidna lanca, A lanca i B lanca, koji su povezani disulfidnom vezom. Može vršiti depurinaciju adenozina iz RNK. A lanac je globularan protein sačinjen iz 3 domena koji čine aktivno mesto, čini ga 267 aminokiselina organizovanih u 8 α-heliksa i 8 β-ploča. B lanac čine 2 domena od 262 aminokiseline, pri čemu svaki domen ima mesto za vezivanje laktoze. A lanac ili aktivan lanac može vršiti katalitičku modifikaciju 28S subjedinice eukariotskih ribozoma i na taj način blokirati sintezu proteina. 

Hronološki prikaz istraživanja ricina

Izvor slike:  https://www.mdpi.com/toxins/toxins-11-00324/article_deploy/html/images/toxins-11-00324-g001.png 

Istorija i upotrebe

Ricinus communis je biljka poreklom iz tropskih regiona Afrike i Azije, što nam pokazuju arheološka istraživanja pećina u Južnoj Africi. Ostaci kiselina koje se mogu pronaći u ovoj biljci su nađeni na drvenom štapu korišćenom za nanošenje otrova, a koji datira u doba pre čak 24 hiljade godina. Ricin je korišćen u starom Egiptu, antičkoj Grčkoj, u drevnim istočnim kulturama, duž Mediterana, u Africi, na Karibima i u Brazilu. Upotrebljavao se protiv dijareje, povreda, reume, upala, problema sa plućima i u lečenju mnogih drugih oboljenja.

Danas ricin izučavamo kao potencijalan tretman kancera zbog njegove sposobnosti da selektivno ubija ćelije kancera. Studije su pokazale da postoji velika efektivnost usmrćavanja kancerskih ćelija eksperimentalnih životinja. Ipak, potrebno je još mnogo izučavanja, ne bi li se odredilo da li je ricin bezbedan i efektivan za upotrebu kod ljudi.


Paket dobijen putem dostave

Izvor slike: https://wordpress.bigissue.com/wp-content/uploads/2022/10/1536_SamDelaney_markus-spiske-BPxkU4uPq6Y-unsplash.jpg 

Zašto se ne trebamo bojati ricina?

Iako je ricin jedna od najotrovnijih supstanci poznatih čoveku i supstanca koja može da opstane dug vremenski period u okolini, nema razloga da ga se bojimo. Ricin nije lako preneti od osobe do osobe, nije široko dostupan i ne nalazi se često u okolini. Da bi se koristio kao oružje, mora se, sa namerom, ekstrahovati iz semenja ricinusa i nije ga lako proizvesti u velikim količinama.


Korišćenje ricina u popularnoj seriji Breaking Bad

Izvor slikehttps://metro.co.uk/wp-content/uploads/2015/09/breaking-bad-ricin.jpg?quality=90&strip=all&zoom=1&resize=480%2C270 

Ricin u popularnoj kulturi

Ricin je korišćen u velikom broju plodova fikcije, često kao smrtonosni otrov. 

Džim Prido, lik u popularnoj britanskoj seriji Tinker Tailor Soldier Spy, umalo završava na samrtnoj postelji nakon trovanja ricinom. Volter Vajt iz američke serije Breaking Bad koristi ricin ne bi li otrovao suparničkog dilera droge.

Ricin se pominje u filmovima o Džejmsu Bondu – Skyfall i Moonraker

Osim u fikciji, ricin se takođe koristio i u stvarnom životu. Georgi Markov, bugarski disident,  1978. godine bio je izboden kišobranom u kome se nalazila injekcija ricina. Bivši ruski dupli agent i njegova ćerka su 2018. godine pretrpeli trovanje ricinom u Velikoj Britaniji, ali su preživeli ovaj napad.

Bol u stomaku nakon trovanja

Izvor slikehttps://www.wikihow.com/images/thumb/6/61/Know-if-You-are-Pregnant-Step-5-Version-2.jpg/aid8710735-v4-1200px-Know-if-You-are-Pregnant-Step-5-Version-2.jpg 

A ako se otrujemo?

Ukoliko je došlo do izlaganja ricinu, treba odmah izaći na svež vazduh i pozvati hitnu pomoć ili nacionalni centar za kontrolu trovanja. Zatim treba ukloniti svaki komad odeće koji je mogao biti izložen otrovu. Odeću ne treba svlačiti preko glave. Koristeći vodu i sapun treba isprati kožu koja je izložena ricinu. Ukoliko je došlo do kontakta sa očima, treba ih ispirati sa dosta vode 10 do 15 minuta. Skinutu odeću treba staviti u dobro zatvorenu plastičnu kesu, a zatim tu kesu staviti u još jednu kesu i i nju dobro zatvoriti. Prilikom ovih radnji treba koristiti gumene rukavice i hvataljke.

Izvori: