Astrobiologija — Šta nam zvezde znače u životu?

Astrobiologija (od grčkog ἄστρον, astron zvezda, sazvežđe; βίος, bios život; i λογία, logia nauka) bi se bukvalno mogla prevesti kao nauka o životu zvezda. Jedna od definicija astrobiologije koju je dala NASA, je da ona zapravo predstavlja nauku o poreklu, evoluciji, distribuciji i budućnosti života u univerzumu. 

Astrobiologija kao takva, sarađuje sa raznim naukama i disciplinama kao što su:  astronomija, biologija, geologija, fizika i druge. Interesantno je da se u saradnji ne spominje astrologija, koja bi trebalo da, ako se njen naziv uzme u obzir, bude nauka o zvezdama, a koja se trenutno bavi horoskopom i natalnim kartama, pa je neki smatraju pseudonaukom. 

Van Gogova slika „Zvezdana noć” kombinovana sa snimkom Džejms Veb teleskopa

Izvor slike: https://eugenecscott.com/2022/07/21/james-webb-and-vincent-van-gogh-merge-science-and-faith/ 

 

Da li ste se nekada zapitali, uživajući negde na peščanoj plaži u toplim zracima Sunca, ili noću posmatrajući zvezde na vedrom nebu, kako i zašto smo mi baš ovde, kako nastaje i kako se razvija život, da li smo mi sami u univerzumu, kakva je budućnost čovečanstva na Zemlji ili kako bi možda izgledao život u nekom drugom svetu? Na ova i slična pitanja astrobiologija pokušava da nađe odgovor. Jedno od esencijalnih pitanja bi moglo biti „Šta nam zvezde znače u životu?” i možda ga trenutno najbolje može objasniti citat Lorensa M. Krausa: „Svaki atom u vašem telu proizišao je iz zvezde koja je eksplodirala. A atomi u vašoj levoj ruci verovatno potiču iz različite zvezde od atoma vaše desne ruke. To je zaista najpoetičnija stvar koju znam o fizici: Svi ste vi zvezdana prašina. Ne biste mogli biti ovde da zvezde nisu eksplodirale, jer elementi ugljenik, azot, kiseonik, gvožđe, sve stvari koje su važne za evoluciju i život nisu stvorene na početku vremena. Stvorene su u nuklearnim pećima zvezda, i jedini način da uđu u vaše telo je taj da su te zvezde bile dovoljno ljubazne da eksplodiraju… zvezde su umrle da biste vi danas bili ovde”.

Poređenje: Smrt zvezde i rađanje ćelije

Izvor slike: https://ifunny.co/picture/death-of-a-star-birth-of-a-cell-5y1g0SW39 

 

Američka Nacionalna uprava za aeronautiku i svemir (NASA) je 1998. godine osnovala NASA Institut za astrobiologiju (NAI) kao inovativan način da se razvije oblast astrobiologije. NAI je virtuelna organizacija odabranih timova koji integrišu astrobiološka istraživanja i programe obuke u saradnji sa nacionalnom i međunarodnom naučnom zajednicom. Za više informacija možete pogledati link: https://astrobiology.nasa.gov/nai/index.html 

NAI – Život u Univerzumu

Izvor slike: https://astrobiology.nasa.gov/nai/media/medialibrary/2016/08/NAI-1chart.jpg 

 

Neki od aktuelnih i zanimljivih naslova radova kojima je, između ostalog, tema astrobiologija su: „Halofilne arheje kao svetionik za egzobiologiju”, „Primene ekstremofila u astrobiologiji”, „RNK svet i poreklo života”, „Mikrobna biogeohemija i ekstremna okruženja”, „Astrobiologija — prošlost, sadašnjost i budućnost”, „Ekogenomski senzori”, „Mikrobiologija atipičnih sredina”, „Od Rio Tinta do Marsa”, kao i mnogi drugi.

Astrobiologija je trenutno u potrazi za životnom sredinom u našoj galaksiji i na planetama oko drugih zvezda. Pored toga, traga se za pokazateljima postojanja prebiotičke hemije ili života na Marsu, Evropi (Jupiterovom mesecu) i Titanu (Saturnovom mesecu). Još jedno polje istraživanja astrobiologije obuhvata ispitivanje porekla, rane evolucije i raznolikosti života na Zemlji. Za sada je postavila značajan temelj za razumevanje nastanka i evolucije života u univerzumu kroz terenski i laboratorijski rad koji je dao razne fosile, organizme, ekosisteme i modele koji bi mogli dati odgovore na različita pitanja. S obzirom na zanimljivu tematiku kojom se bavi i potrebom da se otkriju najdublja znanja postojanja, čini se da će imati svetlu perspektivu u budućnosti.

 

 

Izvori: