Neobični partneri

Priroda je na vrlo zanimljiv način odlučila da sklopi različite vidove partnerstava. Često oko nas možemo videti kako životinje, biljke, kao i mikroorganizmi, imaju različite koristi jedni od drugih.

Jedno od tih partnerstava jeste i partnerstvo koje spaja vukove i gavranove.

O grupama životinja

Za gavranove važi da su veoma inteligentne životinje. Pre svega, zbog njihovog umeća korišćenja oruđa. Pored toga, oni mogu da imitiraju glasove ljudi kao i da im pamte lica. A ukoliko im se drugi gavran ili pak čovek zameri, zapamtiće i biti ogorčeni i do mesec dana.

Ono što je još zanimljivo za njih jeste da mogu planirati budućnost, ali i igrati igre. Jedna od igara koju igraju, jeste žmurke.

      Gavran u letu

Izvor: https://www.eatthis.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/raven-bird.jpg?quality=82&strip=all

                                                   

Kao što je uglavnom poznato, vukovi su uvek u čoporima. Za njih je karakteristična briga o mladuncima. Mladunci se rađaju u proleće i u njihovo uzgajanje i čuvanje, uključeni su svi članovi čopora. 

Vid kominukacije je zavijanje. Kada se jedan vuk iz čopora nađe sam, on će zavijanjem pokušati da komunicira sa ostatkom čopora. Kada ceo čopor zavija, time šalje poruku ostalim čoporima da je to njihova teritorija.

U čoporima postoji hijerarhija. Postoje vođe, alfa mužjak i ženka. Samo oni mogu da se pare i donose na svet mladunčad. Takođe, imaju privilegiju da se prvo oni hrane, a nakon njih i svi ostali članovi.

Vukovi imaju jako važnu ulogu u održavanju ravnoteže na teritoriji koju nastanjuju. Naime, oni smanjuju broj kopitara kojima se hrane i na taj način pomažu u oporavljanju vegetacije, od čega brojne druge životinje imaju korist.

Čopor vukova

Izvor: https://www.wallpaperflare.com/static/519/733/66/animals-wildlife-wolf-four-wallpaper.jpg

                                                  

Partnerstvo

Kako se može zaključiti da su i gavranovi i vukovi socijalne životinje, to znači da su na neki specifičan način uspeli da ostvare vid komunikacije.

Kakav?

Naime, kako su gavranovi ptice i lete, oni zapravo predstavljaju dodatne oči i uši za vukove. To znači da, kada uoče plen, oni će poslati signale svojim partnerima. 

Tim signalima se uče vukovi dok su još mladunci. 

Komunikacija vukova i gavrana
Izvor: https://ys-wp-media.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/03/WolfHowling_BlacktailPonds_DEC19_NPS_PeacoJim-1-768×473.jpg

                  

Dok su vukovi još mladi, gavranovi koriste priliku da se igraju sa njima tako što će uzeti grančicu i bacati im. Uz to, terajući ih na sve načine da oni uzmu tu grančicu i donesu im. Nekada, kako bi ih motivisali, vuku ih za rep, guraju ih, a sve u cilju izgradnje veze i uspostavljanja komunikacije sa njima; sve ovo kako bi mogli da se sporazumeju kada mladunci odrastu. Takođe, mnogi naučnici veruju da pojedini gavranovi na ovaj način stvaraju određenu vezu sa tim mladunčetom iz čopora.

Pored toga, način na koji će se gavranovi oglašavati, kao i govor njihovog tela, odraslim vukovima signalizira da je plen nađen i gde se nalazi.

Način na koji će čopor doći do plena je praćenjem gavranova koji lete iznad njih i vode ih na odredište.

Koju korist gavranovi imaju od svega ovoga? 

Njihova korist je hrana koja zaostaje, nakon što se čopor nahrani. Ti ostaci su dovoljni da nahrane gavranove koji su učestvovali u ovom lovu. Na taj način, svi bivaju zadovoljeni.

Nova istraživanja vrše se na Yellowstoneu, i veruje se da će ona omogućiti bolje upoznavanje života gavranova, kao i ovog neobičnog i zanimljivog partnerstva.

Izvori: