Master modul – Biologija algi

Kakve osobine i veštine treba da ima student koji je idealan kandidat za vaš master? 

Na prvom mestu student bi trebalo da voli izlaske na teren, mikroskopiranje, laboratorijski rad. Potrebno je da poznaje engleski jezik dovoljno da može da koristi stranu literaturu. Volimo studente koji su snalažljivi, inovativni, koji imaju razvijeno logičko razmišljanje. Ako bi se bavili akvatičnim ekosistemima potrebno je da znaju da plivaju. Ne biramo studente po nacionalnosti, poreklu, ocenama, izgledu, poreklu ili polu.

 

Zašto bi studenti trebali da odaberu vaš master program?

Samo ako vole algologiju. To je oblast nedovoljno razvijena kod nas ali i u svetu. Postoji mnogo nepoznanica koje ćemo tek otkriti u budućnosti, Novo polje koje se otvara poslednjih godina sve više je primena algi u biotehnologiji. I mi na katedri pokušavamo da ispratimo nove trendove u ovoj oblasti.

 

Šta će studenti dobiti nakon završenog master programa? Koje tehnike će savladati? Da li će se dobijeni rezultati publikovati?

Sve zavisi od studenta i od teme. Svakako će naučiti da mikroskopira, pravi mikrografije algi, uzima uzorke iz prirode. I još mnogo pratećih metoda: određivanje koncentracije hlorofila a, izračunavanje brojnosti I biomase u jedinici zapremine/površine uzorka. Određivanje vlažne, suve mase. Statistička obrada podataka, prvaljenje podloga,  izolovanje, kultivacija i gajenje algi i drugo. Nakon završenog master rada student bi se osposobio da samostalno vrši procenu kvaliteta vode na osnovu algi, što znači da bi mogao da se zaposli u vodovodima, u kućama javnog zdravlja gde se vrši kontrola vode, laboratorijama kao što sun a primer u Agenciji za životnu sredinu.

Kvalitetni master radovi se obavezno objavljuju u naučnim časopisima. U zavisnosti od kvaliteta dobijenih rezultata biće publikovani i u odgovarajućim časopisima.

 

Koje su dosadašnje teme master radova u vašoj laboratoriji?

Obično se masteri uključuju u aktuelna istraživanja koja radimo, ali ima i kada sami studenti dođu sa svojom idejom koju, ako je izvodljiva, prihvatimo. 

Neki master radovi: Istraživanje bara Gornjeg Podunavlja, Cvetanje Planktothix rubescens u jezeru Vrutci, Uticaj ekstrakata vodenih biljaka na rast fitoplanktona, Struktura i sastav zajednice biofilma na ulasku u pećine, Diverzitet i rasprostranjenje nekih predstavnika pršljenčica, Procena kvaliteta vode na osnovu silikatnih algi, Procena kvaliteta vode na osnovu fitoplanktona itd. 

 

Po čemu merite uspeh studenata? Kako biste okarakterisali uspešnog studenta nakon master akademskih studija?

Uspešan student rešava sve probleme i prepreke na koje nailazi. Brzo uči, samostalan je u radu, lepo piše, sarađuje sa kolegama, spretan je na terenu, voli da radi i voli da pita. Dobro se snalazi na internetu, vredan je i znatiželjan.

 

Koliko ste posvećeni svakom studentu kao mentor?

Ja sve ređe uzimam studente za izradu master radova, jer imamo dovoljno mladih kolega koji imaju više vremena i strpljenja za rad sa mladima. Mladi vole mlade. Za svakog studenta, bilo da sam mu mentor ili profesor uvek nađem dovoljno vremena da ga saslušam i posavetujem bilo da su pitanja profesionalne ili lične prirode. Ako je student odabrao mene kao mentora trudim se da ga ne razočaram i da opravdam njegovo poverenje. Studenti kod nas imaju prioritet. Broj studenata nije limitiran po nastavniku. Svaki nastavnik odlučuje samostalno koliko može da prihvati studenata na master studijama. 

 

Kakve su svakodnevne aktivnosti vašeg master studenta?  

Sve je stvar dogovora i raspoloživog slobodnog prostora u laboratoriji. A aktivnosti prvenstveno zavise od teme koju obrađuje. Nekada su to celodnevne aktivnosti, a dosta vremena studenti provode i u obradi rezultata i pisanju. Neki masteri otpočinju već u oktobru dok drugi čekaju toplo vreme – proleće ili leto kada se uzimaju uzorci. Naša oblast istraživanja je specifična. Tokom školovanja se stiče relativno oskudno znanje, pa master studenti uče “od nule” da prepoznaju alge, da rukuju sa mikroskopom, da pipetiraju, prave rastvore itd. Uz student početnike uvek se nalaze naši doktoranti ili mladi istraživači sve dok ne savladaju osnovne stvari. Ne ostavljamo ih same dok se ne osamostale. 

 

Da li je student uključen u izvođene nastave na osnovnim studijama?

Ne, master studenti ne učestvuju u nastavi na osnovnim studijama.

 

Da li postoji mogućnost saradnje sa drugim institucijama? 

Imamo odličnu saradnju sa Republičkim zavodom za javno zdravlje “Batut”, sa Gradskim zavodom za javno zdravlje, sa vodovodom Kruševac i Beograd. 

 

Da li postoji mogućnost nastavka saradnje na doktorskim studijama i zaposlenja kroz projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili novog Fonda za nauku?

Da. Najbolji studenti ostaju kod nas i uključuju se na doktorske studije. Preko Ministarstva i konkursa koji se raspisjue svake godine mogu postati stipendisti ili se zaposliti kao istraživači pripravnici.

 

Da li postoji saradnja sa inostranim institucijama kao i mogućnost izrade master rada u nekoj od tih institucija? 

Da, postoji. Ove godine je trebao da se realizuje jedan master sa kolegama iz Češke, ali zbog korone sve je otkazano. Ovu saradnju je inicirao student. 

 

Ko je vaš najuspešniji master student? 

Ne bih mogla da izdvojim najuspešnijeg, bilo je mnogo uspešnih i svaki je poseban na svoj način.

 

Gde studenti nastave karijeru posle vašeg mastera? 

Jedan manji deo studenata je otišao u inostranstvo i tamo su uspešno nastavili karijeru. Najbolji među njima su upisali doktorate kod nas, završili i u međuvremenu se zaposlili u okviru fakulteta, instituta ili drugih javnih institucija. Jedan deo mojih studenata se zaposlio u školama kao nastavnici biologije. Među doktorantima ima i studenata koji su već bili zaposleni pre nego što su upisali doktorske studije.

dr Gordana Subakov Simić

U ime Katedre za algologiju, mikologiju i lihenologiju