Mali graditelji

Mali graditelji pripadaju subfilumu Crustacea, familiji Ocypodidae. Popularno se nazivaju krabe gudači (eng. fiddler crabs). Odlikuje ih polni dimorfizam. On se ogleda u  različitoj razvijenosti helipeda (prvi par torakalnih kleštolikih ekstremiteta). Mužjaci imaju krupniju helipedu čija je uloga atrakcija ženki, ali i kompeticija, dok manja helipeda obezbeđuje uspešnu ishranu. Ženke imaju helipede jednake veličine. Za pripadnike ove familije – vrste roda Uca, karakteristična je izgradnja dimnjaka ( eng. chimney). Vrste ovog roda naseljavaju muljevitu podlogu u međuplimskoj zoni ili se nalaze ispod drveća mangrova vegetacije u blizini rečnih ispusta.

Krabe gudači (Uca formosensis)

Izvor: https://www.flickr.com/

 

Konstrukcija dimnjaka

Dimnjaci predstavljaju kružne do cilindrične strukture izgrađene od loptica blata. Ove strukture potpuno okružuju ulaz u jamu. Pretežno ih izgrađuju mužjaci, nakon privlačenja ženki u svoju podzemnu jamu. Ponekad i ženke učestvuju u izgradnji. Za razliku od mužjaka, ženke grade piramidalne strukture. Sam oblik, struktura i veličina dimnjaka variraju od vrste do vrste, ali i između polova iste vrste. Loptice blata nose ekstremitetima za hodanje i postavljaju ih oko ulaza u jamu. Vrsta Uca arcuata materijal za dimnjak donosi iz unutrašnjosti jame, usled čega se boja dimnjaka i podloge znatno razlikuju. Njihovi dimnjaci su fino obrađeni, sa glatkom površinom, dok kod vrste Uca formosensis srećemo dimnjake čija je površina hrapava i ispucala. Ponekad se i na ulazu u dimnjak nalaze loptice blata, kako bi ova mesta bila zaštićena od ulaska predatora. 

Pretpostavljeni model načina na koji Uca formosensis gradi dimnjake

Izvor: Hsi-Te Shih, Hin-Kiu Mok & Hsueh-Wen Chang, (2005). Chimney Building by Male Uca formosensis Rathbun, 1921 (Crustacea: Decapoda: Ocypodidae) after Pairing: A New Hypothesis for Chimney Function, Zoological Studies 44(2): 249

Mužjak krabe gudača (Uca sp.) pored svog dimnjaka

Izvor: https://pages.vassar.edu/sensoryecology/files/2015/05/fidcrab.png

Ustanovljeno je da je izgradnja dimnjaka u skladu sa lunarnim ciklusom. Tokom plime, mužjaci se udvaraju ženkama. Ženke se uvode u jame, nakon čega mužjaci otpočinju gradnju dimnjaka. Po završetku izgradnje i zatvaranju dimnjaka, ženka ostaje unutar jame. Dimenzije jama i dimnjaka su nešto veće od samih rakova, što upućuje na to da provode vreme u njima. Ceo proces se odvija u roku od jednog dana. Dubina jame zavisi od nivoa vode. Jedinke ostaju u jamama tokom oseke. Po nastupanju plime, kada je voda ponovo prekrila stanište, dimnjaci su uništeni pod uticajem vode, a usled njihove labave strukture. Ukoliko se dimnjak ošteti ili se naruši njegova struktura, graditelj ga odmah popravlja  (u slučaju vrste Uca rosea). Novi dimnjak se može završiti za manje od 30 minuta, čak i ako je bio teško oštećen. Po nastupanju plime i povoljnih uslova za život, veći broj jedinki izlazi iz svojih skrovišta. Procesi izgradnje dimnjaka otpočinju ponovo.

Izvor: Hsi-Te Shih, Hin-Kiu Mok & Hsueh-Wen Chang, (2005). Chimney Building by Male Uca formosensis Rathbun, 1921 (Crustacea: Decapoda: Ocypodidae) after Pairing: A New Hypothesis for Chimney Function, Zoological Studies 44(2): 246

 

Na grafiku je prikazan uticaj mesečevih mena na visinu dimnjaka. Tokom plime otpočinje izgradnja dimnjaka. Maksimalnu visinu imaju u periodu oseke. Po nastupanju naredne plime, usled uticaja vode, dimnjaci se ruše. Izgradnja počinje ponovo. 

 

Zašto nastaju ove strukture?

Sama funkcija ovih dimnjaka se dovodi u vezu sa reproduktivnim ponašanjem, kompeticijom, zaštitom ili zaklonom. Usled toga, ovaj fenomen je predmet raznovrsnih, ali malobrojnih istraživanja. Ponekad je teško ustanoviti funkciju ovakvih struktura koje mali graditelji specifično prave. Hipoteza o reproduktivnom ponašanju je dugo imala vodeće mesto. Nova otkrića su je učinila malo verovatnom, jer je zabeleženo da i ženke učestvuju u izgradnji. Međutim, ne treba je potpuno odbaciti. Razlog  se nalazi u činjenici da ove strukture omogućavaju ženkama efikasniju inkubaciju jaja tokom oseke. Mužjaci produbljuju jame kako bi one bile u nivou vode. Ovakav postupak obezbeđuje vlažnost unutrašnjeg prostora koji je neophodan za inkubaciju jaja. Neki autori navode da je uloga dimnjaka u zaštiti ovih rakova od nepovoljnih uslova sredine izazvanih osekom. Naime, visoke temperature i sušni period mogu biti kobni za život malih graditelja. Upravo im dimnjaci i jame predstavljaju utočište tokom tog perioda. Takođe, jedna od hipoteza koja opisuje ovaj fenomen je hipoteza o zaštiti od drugih rakova i od mogućih predatora. Neki radovi beleže upravo takve oblike ponašanja.

Do sada poznati podaci nam ne omogućavaju da sa visokom tačnošću tvrdimo koja je uloga dimnjaka. Usled toga, ovo polje istraživanja čeka ispitivanje postojećih i pružanje novih saznanja. Do taga, uloga dimnjaka će biti poznata samo malim graditeljima koji je vešto skrivaju od nas.

 

Izvori:

  • Wazed T.; Jaroensutasinee, M.; Boonsanit, P.; Jaroensutasinee, K. (2017). Chimneys of the fiddler crab Uca rosea (Tweedie, 1937) reduce the risk of losing burrows to intruders, Crustaceana 90 (5): 589-600
  • Hsi-Te Shih, Hin-Kiu Mok and Hsueh-Wen Chang, (2005). Chimney Building by Male Uca formosensis Rathbun, 1921 (Crustacea: Decapoda: Ocypodidae) after Pairing: A New Hypothesis for Chimney Function, Zoological Studies 44(2): 242-251
  • Shilpa Sen and Sumit Homechaudhuri, (2016). Comparative Burrow Architectures of Resident Fiddler Crabs (Ocypodidae) in Indian Sundarban Mangroves to Assess Their Suitability as Bioturbating Agents, Proc Zool Soc