Klik hemija — izvanredan biološki alat

Tradicionalna dodela Nobelovih nagrada je održana 10. decembra u Stokholmu. Ovogodišnja nagrada iz oblasti hemije dodeljena je Kerolin Bertoci, Beri Šarples i Morton Meldal za razvoj načina povezivanja molekula koji se može koristiti za dalje istraživanje ćelija, mapiranje DNK i dizajniranje lekova koji mogu preciznije da ciljaju ćelije obolele od raka.

Šta izučava klik hemija

Šarples, Kolb i Fin su 2001. godine uveli koncept „klik” reakcija u hemiju. Klik hemija je grana nauke koja se bavi proučavanjem načina povezivanja različitih molekula u jedinstvenu celinu. Glavni cilj klik hemije je težnja da se pomoću seta efikasnih reakcija prave molekuli, spajanjem malih jedinica preko heteroatomske veze C-X-C. Ona predstavlja svojevrstan alat u istraživanju ćelija i praćenju bioloških procesa. Našla je veliku primenu u otkrivanju novih citostatika i antitumorskom lečenju.

Reakcija „klika” i nastajanja molekula

Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comparison-of-the-binding-conformation-of-in-situ-click-chemistry-reaction-hit-compounds-with-crystalized-SC558.jpg

Zašto je odlučeno da bas klik hemija ponese ovu veliku titulu 

Šarples i Medal, iako su radili odvojeno, postavili su savršen temelj za buduća istraživanja u oblasti klik hemije. Bertoci je, na osnovu njihovih naučnih saznanja, odlučila da klik hemiju primeni na živoj ćeliji i tako omogući praćenje supstanci unutar ćelije. Da bi mapirala važne, ali neuhvatljive biomolekule na površini ćelija – glikane, razvila je reakcije klika koje rade unutar živih organizama. Njene bioortogonalne reakcije se odvijaju bez narušavanja normalne hemije ćelije. Naime, naučnici će moći da prate da li je lek otišao na „pravo mesto” i da spreče da lek „zaluta”. Ova saznanja su jako važna, pre svega u otkrivanju novih citostatika, jer će sada aktivnost leka, kao i njegovi „putevi” kroz oraganizam, biti dostupni naučnicima za praćenje. Takođe, ovim „alatom” je omogućeno naučnicima da detektuju molekule za koje do sad nisu znali da postoje. 

Šta predstavlja Nobelova nagrada 

Dodeljuje se za „najveća dostignuća koja su doprinela ljudskom rodu“ tokom proteklih godinu dana. Nominacije podnose akademici, profesori univerziteta, naučnici, prethodni dobitnici i mnogi drugi. Pri tome, niko ne može da nominuje samog sebe. Spisak nominovanih koji su ušli u uži izbor se čuva kao tajna 50 godina od ceremonije dodele. Nobelova nagrada se dodeljuje za fiziku, hemiju, fiziologiju ili medicinu, književnost, mir i ekonomiju. Dobitnici nagrade nose titulu laureatkinja i laureata. Svaki od laureata dobija: Nobelovu diplomu (pri čemu je svaka unikatno umetničko delo), Nobelovu medalju (izrađuje se u nekoliko varijacija) i novčanu nagradu u iznosu od deset miliona švedskih kruna (oko 915.072 evra) koja se deli između laureata ukoliko ih ima više. Dobitnici moraju da održe predavanje da bi dobili novac. 

Nobelova medalja

Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nobel_Prize_Medal_in_Chemistry.jpg

Par reči o svakom od laureata 

Kerolin Bertoci je osma žena dobitnica Nobelove nagrade u oblasti hemije. Ona je jedan od najboljih naučnika u bioortogonalnoj hemiji i trenutno je zaposlena na Univerzitetu Stanford.

„Apsolutno sam zapanjena, sedim ovde i jedva mogu da dišem”, rekla je Bertoci, nakon što je saznala da je osvojila nagradu.

Kerolin Bertoci

Izvor: https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2022/bertozzi/facts/

Beri Šarples je po drugi put dobio Nobelovu nagradu. Postao je nobelovac 2001. godine, zahvaljujući radu na hilarnim katalizatorima, a sada je peta osoba koja je dva puta dobila Nobelovu nagradu. On trenutno radi na istraživačkom institutu Skrips u Kaliforniji.

Beri Šarples

Izvor: https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2022/sharpless/facts/

Morton Meldal je opisao klik hemiju kao način za izgradnju složenih struktura i njihovo povezivanje kao da su komadi Lego kockica. On je zaposlen na Univezitetu u Kopenhagenu i tokom snimanja nastavnog videa javljeno mu je da je osvojio Nobelovu nagradu.

„Nije da svakog dana Danac dobija Nobelovu nagradu” rekao je Meldal.

Morton Meldal

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2022/meldal/facts/

Nagrada koju im je dodelila Kraljevska švedska akademija nauka vredna je 10 miliona švedskih kruna (915.072 dolara). Nobelov komitet je pohvalio rad ovogodišnjih dobitnika zahvaljujući kome će hemija postati efikasnija, dodajući da se uticaj njihovog istraživanja vidi u nauci.

Ukoliko ste zainteresovani da pratite svečanu dodelu Nobelovih nagrada možete to učiniti na njihovom oficijalnom sajtu, gde se takođe nalazi i agenda samog događaja, kao i informacije o drugim Nobelovim nagradama, kako za ovu godinu, tako i kroz istoriju.

Izvori: