Socijalni život vukova

U slovenskoj mitologiji smatra se da je vuk gospodar šuma i svih životinja koje žive u njima. Vukovi se neretko mogu sresti i u različitim poslovicama, poeziji i bajkama. Oni su simbol hrabrosti, inteligencije, slobode, nesputanosti, dok im ni lukavost nije strana osobina. Šta zapravo znamo o vukovima sa stanovišta nauke i da li ima istine u svim tim verovanjima?

VelesSlovenski bog smrti, Veles okružen prirodom

 

Alfa, beta, gama i ostala slova grčkog alfabeta

1967. godine grupa istraživača iz Čikaga je kroz nekoliko generacija pratila ponašanje vukova. Čopor je u početku činilo pet vukova, od kojih su tri ženke i dva mužjaka. U prirodi vlada zakon jačeg, i kao što se očekivalo, najjača ženka i jači mužjak bili su primarni par. Tokom godina, dolazilo je do nadjačavanja ostalih članova čopora, ali tek nakon što je najjači mužjak uginuo, došlo je do njegove smene u čoporu. Nije ga smenio mužjak koji je bio drugi u njihovom početnom sastavu, već potomak koji je bio najjači. Čopor je visoko organizovan – svako ima svoju ulogu. Mužjaci uglavnom love, dok su ženke te koje brinu o potomstvu.

ČoporČopor vukova jeste njihova porodica

 

„Vuk samotnjak“

Postavlja se pitanje, ako su vukovi socijalna bića koja žive u čoporima, ko je onda „Vuk samotnjak“? Vuk samotnjak je onaj koji je svojim izborom otišao iz čopora, ili je pak iz istog proteran. Važno je znati da vuk koji se odvoji od čopora, ne čini to jer želi samoću, već je u potrazi za drugim vukom sa kojim može da osnuje porodicu i nastani određenu teritoriju.  

 

 

Zavijanje vukova

Još jedna poznata karakteristika ovih životinja jeste zavijanje. Studije pokazuju da je zavijanje vukova usko povezano sa teritorijalnim integritetom čopora. Takođe, vukovi koji tragaju za odgovarajućom teritorijom na ovaj način obaveštavaju ostale članove čopora o njihovom položaju. Studija iz 2014. godine testirala je i dokazala povezanost među članovima čopora na osnovu intenziteta zavijanja. Naime, istraživači su odvajali jednog po jednog člana čopora, nakon čega su merili nivo kortizola u krvi kod ostalih vukova. Podaci koje su dobili, jasno su ukazali na to da vukovi više zavijaju kada vuk sa kojim imaju bolji odnos napusti grupu i kada je taj pojedinac visokog socijalnog ranga. Međutim, intenzitet zavijanja nije odgovarao višim nivoima hormona stresa u krvi, što pokazuje da intentitet zavijanja nije odraz stresa već kvaliteta njihovog odnosa.

ZavijanjeZavijanje vuka

 

Poreklo pasa

O poreklu pasa se, bez obzira na brojna istraživanja, još uvek ne zna dovoljno. Pretpostavlja se da su počeci prijateljstva između ljudi i životinja nastali kao rezultat udruživanja plemena i čopora vukova. Međutim, neslaganje među naučnicima ne jenjava. Naučni rad iz 2002. godine ukazuje na to da su prvi psi nastali pre oko 32.000 godina u Aziji, dok je osam godina kasnije publikovan naučni rad po kom su se prvi psi pojavili na Bliskom Istoku. 

Bez obzira na to, sasvim je sigurno da su današnji psi potomci vukova. 2013. godine analizirana je kompletna sekvenca mitohondrijalne DNK osamnaest fosila starih od 1000 do 36.000 godina. Dobijeni podaci upoređeni su sa kompletnim sekvencama mitohondrijalne DNK savremenih vukova i pasa. Otkriveno je da veliki procenat pasa i vukova vodi poreklo od fosila koji je pronađen u Švajcarskoj, a čija se starost procenjuje na 14.500 godina. U nešto manjem broju, došlo je do podudaranja sekvenci kod fosila za koje se smatra da su živeli na području Ukrajine i Švedske pre 9.200 godina i Nemačke pre 16.000 godina. 

Domestifikacija vukova iz ancestralne linije

 

 

Izvori: