Nekada „otpad”, danas potencijalni lek

Nekodirajuće RNK predstavljaju posebnu klasu RNK molekula, koja ima važnu ulogu u regulaciji ekspresije gena, poznatoj kao RNK interferencija. Ovaj

Detaljnije

Može li pravirus zaštititi placentu sisara? 

Naučna saznanja otkrivaju iznenađujući diverzitet u morfologiji i fiziologiji placente sisara kako među različitim vrstama organizama, tako i u pogledu

Detaljnije

Neandertalci – davno izumrli rođaci ili nešto više?

Čovečanstvo je oduvek bilo zaintrigirano pitanjem našeg porekla i time šta to nas, vrstu Homo sapiens, čini jedinstvenom i različitom

Detaljnije

Socijalizacija kao mehanizam puferovanja stresa

Termini stres i stresor u svakodnevnom životu često se pogrešno interpretiraju, ne samo od strane laika, već se često i

Detaljnije