Pričamo sa Ivom Čupić

Kako i kada si zavolela biologiju, i odlučila se za studije na biološkom odseku PMF-a u Zagrebu? Biologiju sam zavoljela

Detaljnije

Pričamo sa Ivom Njunjić

Dr Iva Njunjić je po zanimanju biospeleolog i primarno se bavi evolucijom pećinskih insekata. Doktorsku disertaciju odbranila je na Univerzitetu

Detaljnije