Pričamo sa predstavnicima Srpskog društva istraživača raka

Na čemu se zasniva rad Srpskog društva istraživača raka (SDIR) i šta su osnovni ciljevi Društva? 

Srpsko društvo istraživača raka (SDIR) je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti onkologije, kako bi se u našoj zemlji unapredili uslovi za istraživanje raka. Društvo je aktivno u organizovanju stručnog usavršavanja članova u zemlji i inostranstvu, kao i naučnih i stručnih sastanaka na kojima se razmenjuju naučne i stručne informacije.

Da li nam možete reći nešto više o hijerarhijskoj organizaciji unutar samog Društva? Ko sve čini članove SDIR-a?

Upravni odbor SDIR-a za period 2021-2024. čini 7 istraživača koji su zaposleni na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i  Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije: Dr Milena Čavić, Dr Milica Pešić, Dr Ivana Matić, Dr Radmila Janković, Dr Marko Radulović, Dr Ana Krivokuća i Prof. Dr Katarina Zeljić. Članovi SDIR-a su istraživači u istraživačkim, naučnim i nastavnim zvanjima koji se bave naučnim istraživanjima u oblasti onkologije u celoj Srbiji. 

Da li sarađujete sa još nekim institucijama u zemlji ili u inostranstvu? 

Tradicionalno, SDIR sarađuje sa sestrinskim društvima – nacionalnim društvima istraživača raka pod pokroviteljstvom EACR-a (Evropsko udruženje za istraživanje raka) u Hrvatskoj i Turskoj čiji članovi redovno učestvuju na SDIR kongresima u svojstvu predavača po pozivu i članova Naučnog odbora kongresa. Članovi SDIR-a takođe na poziv kolega iz Hrvatske i Turske učestvuju redovno na kongresima u njihovoj organizaciji. SDIR je početkom septembra 2022. godine potpisao sporazume o prijateljskoj saradnji sa nacionalnim naučnim društvima: Srpsko društvo za molekularnu biologiju (MolBioS), Udruženje medikalnih onkologa Srbije (UMOS)  i Društvom genetičara Srbije (DGS), što će otvoriti nove mogućnosti za članove SDIR-a.

Do sada ste organizovali pet kongresa koji se bave različitim temama iz oblasti istraživanja raka. Da li nam možete reći šta su učesnici poslednjeg kongresa, održanog u decembru 2021. godine, imali prilike da čuju? 

Peti kongres “Srpskog društva istraživača raka” sa međunarodnim učešćem pod nazivom  „Translacioni potencijal istraživanja raka u Srbiji“ je održan u decembru 2021. godine u Beogradu online preko Zoom platforme. Ovo je bio prvi put da kongres održavamo online i virtuelna forma kongresa okupila je 206 učesnika iz Srbije i četrnaest stranih zemalja. Učešće na kongresu je bilo besplatno za sve registrovane učesnike.

Nakon plenarnog predavanja i izuzetne časti koju nam je ukazala predsednica EACR-a profesorka Caroline Dive učestvujući na našem kongresu i govoreći o tečnim biopsijama u karcinomima pliuća „Liquid biopsies in lung cancer”, učesnici su imali priliku da čuju izuzetna i inspirativna predavanja, koja su održali ugledni naučnici iz naše zemlje i inostranstva, a koja su bila organizovana u vidu četiri sesije: “Advances in solid tumor research” (predsedavajući sesije prof. Caroline Dive i dr Milena Čavić), “Cancer and metabolism” (predsedavajuća sesije dr Milica Pešić), “Radiobiology” (predsedavajući sesije dr Ivana Matić i dr Vesna Stanković), i “Imaging in cancer” (predsedvajuća sesije dr Jelena Grahovac). 

Ukupno nam je pristiglo 69 apstrakata od kojih je Naučni odbor SDIRa odabrao 12 najboljih čiji su prvi autori održali kratko usmeno izlaganje u tri sesije (Cancer and metabolism, Radiobiology, i Imaging in cancer). U okviru virtuelne E-posterske sesije koju je vodila dr Ana Krivokuća predstavljeno je 57 kvalitetnih posterskih prezentacija uz aktivnu diskusiju učesnika. Komisija za nagrade u sastavu dr Ivana Matić, dr Marko Radulović i dr Milica Pešić, dodelila je tradicionalno tri nagrade EACR-a za najbolji apstrakt, odnosno postersku prezentaciju (prva nagrada u iznosu od 250 EUR, druga nagrada u iznosu od 150 EUR i treća nagrada u iznosu od 100 EUR).

Imali smo čast i zadovoljstvo da na našem kongresu predstavimo i projekte PROMIS Fonda za nauku Republike Srbije. Članice SDIR-a i rukovodioci PROMIS projekata: Miljana Tanić, Jelena Grahovac i Aleksandra Nikolić, predstavile su rezultate svojih istraživanja učesnicima kongresa. 

Da li je u planu organizacija nekog novog kongresa u bliskoj budućnosti? 

Šesti kongres SDIR-a se planira za jesen 2023. godine. Nadamo se da ćemo biti u mogućnosti da organizujemo kongres uživo ili bar u hibridnom formatu što se pokazalo kao veoma dobra opcija za Peti kongres SDIR-a, jer smo zahvaljujući mogućnosti besplatnog učešća online imali veliki odziv učesnika ne samo iz Evrope, već i iz celog sveta. Pored organizacije kongresa što predstavlja redovnu aktivnost SDIR-a, ove godine smo pokrenuli inicijativu “SDIR naučni dani” sa ciljem da integrišemo celokupni istraživački prostor u Srbiji kroz saradnju sa članovima SDIR-a iz univerzitetskih centara širom Srbije. Prvi događaj u organizaciji SDIR-a koji je i zvanično podržan od strane EACR-a je bio organizovan u  Novom Pazaru 20. septembra 2022. godine. Događaj je bio hibridnog karaktera, pa su tako članovi SDIR-a preko Zoom platforme upoznati sa radom i interesovanjima kolega sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Kako se postaje član SDIR-a, da li postoje neki posebni uslovi? 

Član SDIR-a može da bude svako lice sa najmanje stepenom mastera iz prirodno-matematičkih ili medicinskih nauka, koje se bavi naučnim istraživanjima u onkologiji. Potrebno je da lice koje želi da postane član SDIR-a podnese prijavu za učlanjenje  u vidu popunjene pristupnice Upravnom odboru Udruženja na adresu info@sdir.ac.rs. Upravni odbor odlučuje o prijemu novog člana u SDIR i obaveštava člana o prijemu u društvo. Članovi SDIR-a dobijaju besplatno i punopravno članstvo u EACR-u. Podaci o članovima se šalju EACR-u, koji im zatim šalje jedinistveni EACR identifikacioni broj. 

Da li uskoro možemo da očekujemo nastanak Sekcije za mlade istraživače Srpskog društva istraživača raka? Koja znanja, iskustva i benefite bi studenti stekli volontiranjem u Srpskom društvu istraživača raka? 

Jedna od inicijativa Upravnog odbora SDIR-a je pokretanje sekcije za mlade istraživače koju planiramo da realizujemo od 2023. godine. Ideja nam je da osvežimo i podmladimo članstvo, te da mlade istraživače motivišemo da aktivno učestvuju u predlaganju i oblikovanju programa buduće sekcije za mlade istraživače. Neke od aktivnosti bi mogle da budu organizovanje predavanja, radionica, povezivanja sa kolegama i starijim istraživačima iz oblasti onkologije kako u zemlji tako u inostranstvu. Takođe, mlađe kolege mogu biti veoma značajna pomoć pri npr. vođenju i oblikovanju sadržaja na društvenim mrežama SDIR-a, promotivnog materijala društva i slično. 

Iako je za punopravno članstvo u SDIR-u neophodno zvanje mastera nauka, ideja nam je da motivišemo i dodiplomske studente zainteresovane za istraživanja u oblasti onkologije da nam se volonterski priključe i svojim idejama i energijom doprinesu građenju i osnaživanju našeg nacionalnog društva. Priključivanje studenata osnovnih i master studija može imati višestruki značaj za mlade akademce koje se prevashodno ogleda u upoznavanju iskusnih stručnjaka u istraživanju raka u našoj zemlji, kao i van granica Srbije, upoznavanje kapaciteta za naučni rad u ovoj oblasti, mogućnost redovnog praćenja sadržaja i rada društva, pronalaženje potencijalnih laboratorija za volontiranje, izradu master radova i/ili eventualno doktorskih disertacija. Poznanstva i povezivanje sa stručnjacima, ali i sticanje savremenih znanja koje je daleko šire od obaveznog gradiva na fakultetima nam deluje kao najveća prednost koje studenti mogu imati kroz volontersko učešće u SDIR-u. 

Srpsko društvo istraživača raka je član Evropskog udruženja za istraživanje raka (EACR). U čemu se ogleda značaj ove saradnje i koje pogodnosti to donosi članovima SDIR-a? 

Srpsko društvo istraživača raka je jedno od 14 nacionalnih društava pridruženih članica EACR-a. Naše društvo je deo velike evropske porodice istraživača raka od 2011. godine. Jedan vid saradnje između SDIR-a i EACR-a ogleda se u njihovoj podršci prilikom organizacije svih dosadašnjih kongresa društva u vidu predavanja istaknutih naučnika pod pokroviteljstvom EACR-a i tradicionalnih nagrada EACR-a za najbolje posterske prezentacije.  

EACR svojim članovima omogućava mnoštvo različitih pogodnosti od kojih su najznačajnije: sniženi iznosi kotizacija za kongrese i konferencije koje organizuje EACR ili nacionalna društva članice EACR-a, mogućnost prijavljivanja za stipendije za učešće na kongresima, koje organizuje EACR ili prijavljivanje za stipendije za studijski istraživački boravak u inostranstvu u trajanju od dve nedelje do tri meseca, besplatna registracija za različite vebinare  poput vebinara “Meet the Expert” i “How to…”,  kao i članstvo u EACR-ovom Klubu naučnih knjiga (EACR Science Book Club). Članstvo u EACR-u olakšava naučnu komunikaciju i omogućava uspostavljanje naučne saradnje unutar evropske zajednice istraživača raka, koja broji približno 10.000 članova. Naime, članovi EACR-a mogu da pretražuju bazu podataka svih članova društva (Member Network), kao i da  koriste onlajn platformu “Find a Collaboration”.

Od 2022. godine, nakon uspešnih pregovora uprava SDIR-a i EACR-a, EACR će svake godine za EACR godišnji kongres odvajati 4 stipendije samo za članove SDIR-a. 

 Da li imate neke ciljeve koje planirate da ostvarite u narednom periodu? 

Jedan od glavnih ciljeva u narednom periodu će biti unapređenje saradnje sa istraživačima širom naše zemlje, kako bi SDIR preuzeo ulogu nacionalnog pokretača izvrsnosti u oblasti onkologije. Otvorićemo inicijative za nagrađivanje pregalaštva u nauci, kako mladih, tako i istaknutih istraživača u oblasti u našoj zemlji. Omogućićemo istraživačima da se povezuju putem naučnih projekata i ideja, objavljivanjem poziva za saradnju na sajtu SDIR-a i nalozima na društvenim mrežama. Jačaćemo saradnju sa drugim naučnim društvima u zemlji i u inostranstvu, kako bi istraživači koji su članovi više društava imali bolje preduslove za aktivno bavljenje naukom i efikasniju diseminaciju svog rada. U perspektivi se razmatra i pokretanje naučnog časopisa SDIR-a.