Nedelja svesti o mozgu

Nedelja svesti o mozgu je manifestacija koja godinama unazad okuplja zaljubljenike u (neuro)nauke i brojnim aktivnostima podiže svest ljudi o značaju i napretku istraživanja u ovoj oblasti. Studentska sekcija Društva za neuronauke Srbije potrudila se da kroz brojne kreativne i inovativne aktivnosti informiše, edukuje i motiviše građane svih uzrasta da uplove u svet neuronauke i straha, koji je bio ovogodišnja tema manifestacije.


Strah kao pokretač u prirodi

Strah, jedan od vodećih osećaja u prirodi, u očima ljudi gotovo uvek je negativna emocija. Ali, da li je zaista tako? Kroz postavke različite tematike u Galeriji Srpske Akademije Nauke i Umetnosti (SANU), posetioci su mogli da se informišu o strahu iz ugla neuronauke. Proučavajući strah, veliku važnost treba dati evolutivnom i anatomskom aspektu, kao i njegovom prisustvu kod životinja i samom kulturološkom i filozofskom aspektu. Upravo učeći o strahu kroz ove celine, posetioci su imali priliku da odgonetnu njegov postanak, razvoj i različitu manifestaciju u prirodi. Kroz celine epigenetičke osnove straha, PTSP-a, lečenje i psihoterapiju, Sekcija se potrudila da pronađe odgovor na pitanja kako se to strah prenosi kroz generacije, kako se nositi sa istim i kako pronaći i primeniti najbolje terapeutske strategije. 


https://www.sanu.ac.rs/wp-content/uploads/2023/03/nedelja-svesti-o-mozgu-2023-03.jpgPrikaz interaktivne radionice
Izvor fotografije:
https://www.sanu.ac.rs/nedelja-svesti-o-mozgu-2023/

Gostujuća predavanja profesora i naučnika

Galerija Artget tokom popodnevnih časova čitave nedelje, bila je rezervisana za predavanja univerzitetskih profesora i naučnika, čiji je višegodišnji rad usmeren upravo ka neuronaukama i srodnim oblastima. Predavanja su imala za cilj sagledavanje straha iz ugla neurofiziologije i stoičke filozofije, kao i informisanje slušalaca o njegovom izučavanju, farmakoterapijskim pristupima i tretiranju straha i anksioznosti. Zahvaljujući interaktivnoj postavci u Galeriji SANU i trudu gostujućih predavača, posetioci su dobili sveobuhvatnu sliku o nastanku straha, njegovoj interpretaciji, proučavanju, savladavanju i značaju u prirodi od samog postanka milionima godina unazad.


Predavanje Neurobiologija straha kako izučavamo strah, dr Milorada Dragića
Izvor: časopis ‚‚Simbioza”

Posete neurobiološkim laboratorijama 

Sekcija se potrudila da studenti, kao i svake godine, prošire svoje znanje u oblasti neurobiologije. U saradnji sa Institutom za biološka istraživanja Siniša Stanković i Farmaceutskim fakultetom, organizovan je veliki broj poseta laboratorijama čiji je istraživački rad usmeren ka neuronaukama i razumevanju emocija, ponašanja, brojnih neuroloških stanja i oboljenja nervnog sistema. Istraživači laboratorija za neuroonkologiju, neurohemiju i neurobiologiju ponašanja i NEMO laboratorije za neurobiologiju emocija maksimalno su se potrudili da istraživanja svojih timova približe našim studentima i učenicima srednjih škola i omoguće im da, barem na kratko, zavire u naučno-istraživački rad ove neverovatne oblasti.


Poseta laboratoriji za neurohemiju, IBISS
Izvor: časopis ‚‚Simbioza”

„Ko se boji ___ još ?

Koji su to najopasniji predatori? Kako funkcioniše odnos predator-plen? Kako to strah pomaže preživljavanju u prirodi? Kao i svake godine, Društvo za neuronauke i studentska sekcija postarali su se da najmlađi posetioci usvoje mnoštvo zanimljivih informacija kroz interaktivnu radionicu u Zoološkom vrtu. Takođe, literarni i likovni konkurs podstakli su naše najmlađe pratioce da odgovore na pitanje Ko se boji ______ još ? i svoje strahove iskažu na kreativan način i tako osvoje nagrade izdavačke kuće Laguna.


Pobednički rad likovnog konkursa „Ko se boji ___ još ?“
Izvor fotografije:
https://arsenijeloma.rs/archives/6665

Interaktivne aktivnosti u okviru Nedelje svesti o mozgu

Tokom poslednjih dana manifestacije, posetioci su imali priliku da se informišu o naučno-istraživačkom radu studenata Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta, nakon čega je usledila tribina o mentalnom zdravlju mladih koja je bila ispraćena s velikim interesovanjem i odazivom publike. Poslednjeg dana posetioci su imali priliku da učestvuju u kvizu i filmskoj večeri u znaku straha.

Pobednici kviza Strah – pokretačka sila u prirodi
Izvor: časopis ‚‚Simbioza”

Zahvaljujući interesovanju medija, manifestacija je ove godine značajnije medijski propraćena, a članovi sekcije, kao i Društvo za neuronauke Srbije i narednih godina radiće vredno u cilju promovisanja naučnog rada i istraživačke aktivnosti u okviru ove (sve aktuelnije) oblasti istraživanja.

Za više informacija:
https://www.sanu.ac.rs/nedelja-svesti-o-mozgu-2023/
https://neuronauke.org/2023/03/10/nedelja-svesti-o-mozgu-2023-4/