Debatni kup

Šta je debata?

Debata predstavlja argumentovano diskutovanje o temi sa dve suprotstavljene strane. Onaj tim koji se zalaže za ideju predstavlja vladu, a suparnički tim, koji je protiv ideje, je opozicija. Obe strane teže da, organizovano i logički smisleno, predstave svoj slučaj, dajući primere i navodeći činjenice koji idu u njihovu korist.

Cilj debate je da tim ubedi suparničku stranu u ispravnost svog stava. Debata se završava kada se obe strane slože oko ideje, ili kada su argumenti jedne strane ubedljiviji. U formalnoj debati, medijator (sudija) odlučuje o pobedniku.

Postolje za debatu

Izvor: https://media.istockphoto.com/id/1282469864/vector/wooden-realistic-podium-or-pedestal-with-microphone.jpg?s=612×612&w=0&k=20&c=TVMLjSFsZ9bZxhBliENXc3RcvlCfYA8bTxO_bdaBSTk=

Format debate?

Većina debatnih formata ima neke zajedničke karakteristike, a jedna od njih je da u svakoj debati postoje dve strane – strana koja je za, i strana koja je protiv ideje.

Na Debatnom kupu Biološkog fakulteta korišćen je AP format. U tabeli ispod je prikazan redosled i trajanje izlaganja debatera.

Prvi govornik vlade

Prvi govornik opozicije

Drugi govornik vlade

Drugi govornik opozicije

Prvi govornik vlade – rekonstruktivni govor

Prvi govornik opozicije – rekonstruktivni govor

7 minuta

8 minuta

8 minuta

8 minuta

4 minuta

5 minuta

Prikaz redosleda i trajanja govora tokom debate

Postavljanje pitanja tokom govora se preporučuje, ali nije dozvoljeno u prvom i poslednjem minutu govora.

Finale i svečano zatvaranje Debatnog kupa u Rektoratu Univerziteta u Beogradu

Izvor: Časopis Simbioza

Kako smo počeli, a gde smo sad

Ideja debate nije strana na Biološkom fakultetu. Jedna od radionica na Simplastu, pre više godina, bila je upravo debata. Ipak, Debatni kup zvanično nije održan sve do prošle godine, pod pokroviteljstvom Saveza studenata Biološkog fakulteta i Otvorene komunikacije. 

Ovogodišnji debatni kup je održan u periodu od 11. maja do 6. juna. Otvaranje i zatvaranje su obeleženi svečano, u Rektoratu Univerziteta u Beogradu. Na kupu je učestvovalo 8 timova – „Darvinovi demoni”, „Burek je samo sa mesom”, „FUNDAMENT”, „DM”, „Vojvođanke”, „Mrmoljci”, „Žabe” i „Lynx”. Svaki tim je imao priliku da dva puta debatuje na unapred postavljene teme, dok su sa trećim počele brze teme. Neki su imali više, a neki manje sreće, a u finale su prošli „Darvinovi demoni” i „Žabe”. Nakon guste borbe na temu „Ovaj dom smatra da licima preko 16 godina treba omogućiti promenu pola na pravnom dokumentu na zahtev bez medicinske potvrde”, pobedu je odneo tim „Žabe”, koji je osvojio i glas publike. Treće mesto je osvojio tim „DM”.

Svi takmičari su dobili poklone sponzora, a pobednik i nešto veće – putovanje.

Savez studenata Biološkog fakulteta

Izvor: Instagram profil Saveza studenata Biološkog fakulteta

Šta nam kaže jedan od organizatora?

„Kao jedan od organizatora želim prvo da naglasim da mi je bilo zadovoljstvo organizovati svaku debatu i gledati kako takmičari postaju sve bolji i bolji, kako u debatovanju, tako i u samom argumentovanju. Veliku zahvalnost dugujemo svim profesorima koji su učestvovali u ovom projektu, bili su veoma objektivni i uvek su isticali značaj debate. Ono što me je posebno oduševilo i što verujem da se razlikuje u odnosu na prošlu godinu, jeste činjenica da je pored izraženog takmičarskog duha ove godine bilo i dosta druženja. Atmosfera među takmičarima je tokom celog kupa bila vrlo prijatna i prijateljski nastrojena, što me jako raduje, jer je to bio i glavni cilj takmičara na prijavama za samo takmičenje.

Prikaz debate

Izvor: https://bitnine.net/wp-content/uploads/2016/11/How-to-win-a-debate-according-to-Harvard%E2%80%99s-world-champion-debate-team-2.jpg 

Mišljenje takmičara

„Učestvujem u Debatnom kupu već drugu godinu zaredom, i moram reći da imam samo reči hvale za celu organizaciju, profesore koji su nam sudili, predstavnike iz Otvorene komunikacije i kolege takmičare. S obzirom na to da se veliki broj takmičara prijavio i ove i prošle godine, veoma mi je drago što se primeti koliko smo „porasli”. Naravno, ni „pridošlicama” nije falilo kvaliteta, o čemu govori činjenica da se ovogodišnji pobednik prvi put našao u ovakvom okruženju.

Smatram da je učešće u debatnom kupu sjajan način da se gradi kritičko mišljenje, nauči izlaganje stava bez prepirke, na civilizovan način, i sjajan motivator za razmišljanje o temama koje se tiču prvenstveno biologije, o kojima možda pre nismo razmišljali, ili smo ih samo površno sagledavali.”

Autor iskazuje veliku zahvalnost Radetu Dragašu, jednom od organizatora, na izdvojenom vremenu za intervju.

Literatura i pokrovitelji događaja:

What is debate?. American Debate League. (n.d.). https://www.americandebateleague.org/what-is-debate.html#/  

Asian parliamentary debate – CIMSA UGM. CENTER FOR INDONESIAN MEDICAL STUDENTS’ ACTIVITIES UNIVERSITAS GADJAH MADA. (n.d.). https://cimsa.fk.ugm.ac.id/medebate/asian-parliamentary-debate/  

Otvorena komunikacija: https://ok.org.rs/ 

Biološki fakultet: https://www.bio.bg.ac.rs/

Savez studendata Biološkog fakulteta: https://www.instagram.com/ssbif/