Da li insekti imaju osećanja?

Čarls Darvin je u svojoj knjizi jednom napisao da insekti: „izražavaju bes, užas, ljubomoru i ljubav“. Sto pedeset godina kasnije, istraživanja su pokazala da Darvin nije bio daleko od istine i da je izvesno postojanje pozitivnih emocionalnih stanja kod insekata. Drugim rečima, oni mogu doživeti nešto slično sreći. Međutim, nekima je ta ideja i dalje kontroverzna.

Za razliku od ljudi, ne možemo jednostavno tražiti od pčele da ispita svoje emocije i opiše ih. Umesto toga, istraživači moraju da traže dokaze da insekti imaju kognitivne, bihevioralne i fiziološke gradivne blokove koji, kada se kombinuju, mogu dovesti do složenog fenomena poput emocija. Biolog Klint Peri, sa Univerziteta Kraljica Meri u Londonu, 2016. godine osmislio je eksperimente kojima je želeo da pokaže da bumbari umeju da uživaju u igri, iako za nju nisu obučeni, niti dobijaju bilo kakav vid nagrade.

 

Eksperiment sa cvetovima

Klint Peri i njegove kolege su obučavali bumbare da razlikuju plavi cvet, postavljen na levoj strani kontejnera i zeleni cvet na desnoj strani. Kada su bumbari istraživali plavi cvet, pronašli bi 30% rastvor šećera, ali kada su istraživali zeleni, popili bi običnu, nezaslađenu vodu. Na kraju su bumbari naučili da povezuju plavi cvet sa ukusnom nagradom. Perijev eksperiment sugeriše da je malo šećera podstaklo pčele u pozitivno emocionalno stanje, čineći ih optimističnijim da „pomisle” da će naredni cvet sadržati slatku poslasticu. Pretpostavka da dvosmislen stimulans sadrži nagradu, uprkos nedostatku dokaza, naziva se pristrasnošću optimizma. 

Zvuči poznato? Slično ponašanje srećemo i kod ljudi novorođenčad manje plaču ukoliko dobiju slatku užinu, a malo slatkiša povećava osećaj pozitivnosti i poboljšava loše raspoloženje i kod odraslih. Da bi bili sigurni da je letenje bumbara rezultat njihovog osnovnog emocionalnog stanja, i da nije posledica visokog šećera, istraživači su testirali insekte na drugim, nepoznatim cvetovima u novim bojama. Efekat je bio specifičan za cveće sa bojama koje su bile negde između plavih i zelenih nijansi na kojima su obučeni, a ne za bilo koju drugu boju.  

Izvor slike: https://scitechdaily.com/images/Bumble-Bee-Flying-Flower-Close.jpg

Eksperiment sa predatorima

U drugom testu, koji je predstavljen kao simulirani napad predatora, bumbari koji su prethodno konzumirali šećer pokazali su istu sklonost optimizmu. U divljini, bumbare ponekad napadaju pauci rakovi, koji vrebaju. Da bi oponašali takav napad, istraživači su nežno hvatali bumbare a zatim ih nakon nekoliko sekundi puštali. Insekti kojima je data šećerna voda pre „napada“ nastavili su da traže hranu brže od onih koji nisu pili šećernu vodu, što sugeriše da su njihove pozitivne emocije učinile da su i u ovoj situaciji manje oprezni i optimističniji.

 

Bumbari i lopta

Godine 2017, takođe na Univerzitetu Kraljica Meri u Londonu, izvedeno je još jedno istraživanje na vrsti Bombus terrestris, jednoj od najvećih vrsta bumbara koju srećemo u Evropi. Sprovedeno istraživanje pokazalo je da neki bumbari, bez ikakve koristi ili razloga, sa zadovoljstvom kotrljaju loptu, i u tome pritom uživaju, što ih je nateralo da izvrše dodatna istraživanja. Jedno od njih podrazumavalo je 45 bumbara postavljenih u kavez sa odvojenim prostorom za hranjenje i stazom na kojoj je bilo dvadesetak šarenih drvenih kuglica.

Postavka eksperimenta sa drvenim kuglicama

Izvor slike: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0003347222002366-gr3.jpg 

Ispostavilo se da su jedinke više preferirale odeljak sa kuglicama i da su ih pri tome dobrovoljno gurale, neke čak i do 44 puta u toku dana. Primećeno je da su mlađe jedinke u odnosu na adulte, kao i mužjaci u odnosu na ženke, bili više zainteresovani za igru. Dokaz da su ovo radili iz zabave je zapravo činjenica da redovnom igrom nisu postajali ni bolji a ni spretniji sa loptom.

Bombus terrestris u eksperimentu sa drvenim kuglicama

Izvor slike: https://assets.iflscience.com/assets/articleNo/65971/aImg/63024/the-bumblebees-playing-l.webp

Da li onda insekti stvarno imaju osećanja?

Ne postoji suštinski razlog zbog kog insekti ne bi trebalo da doživljavaju emocije. Osećanja su, s druge strane, posebna tema. Peri nije pokazao da bumbari imaju osećanja dokazi su umesto toga pokazali da bumbari poseduju kognitivne, bihevioralne i fiziološke mehanizme koji leže u osnovi emocija. Jer ipak „osećaj podrazumeva prisustvo uma i mentalnog iskustva, (ili) svesti“ (Damasio A.). 

Izvori: