O časopisu

Časopis “Simbioza” predstavlja svet informacija biološke zajednice, a izlazi kao online glasilo studenata Biološkog fakulteta.

Časopis “Simbioza” pokrenut je 2010. godine od strane Studentskog parlamenta Biološkog fakulteta, sa ciljem da se promoviše Biološki fakultet i aktivnosti u kojima učestvuju studenti Biološkog fakulteta. Takođe časopis poklanja veliku pažnju nauci i novim naučnim dostignućima iz oblasti biologije.

Pun naslov: SIMBIOZA

Podnaslov: časopis studenata Biološkog fakulteta

ISSN: 2334-8739 (online)

Izdavač: Studentski parlament Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Adresa: Studentski trg 3/II, 11000 Beograd

Elektronska pošta uredništva: casopis.simbioza@bio.bg.ac.rs

Glavni i odgovorni urednik: Antonija Avdalović

Redakcija:

Urednici: Todor Cvetanović, Emilija Jovanović, Lena Šarenac

Lektura i korektura: Anja Mihić i Milana Ranimirović

Članovi redakcije: Danica Antić, Dobrica Dević, Ivana Adamović, Jovana Protić, Lena Mišić,  Mateja Jovanović, Maja Imrić, Maria Miljković , Marija Stojanović, Maša Terzović, Milica Marković, Milica Zlatić, Mina Belovuković, Sanja Boranijašević, Sofija Ilić , Vladana Petković, Željka Matić